نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • آشنایی‌زدایی در دیوان شعری عرار (مطالعه موردی؛ پنج قصیده: یاحلوة النظرة، متی، راهب الحانة، قالوا أناب، شباب) 
  حسین ابویسانی ; لیلا حسینی 1-26
  بازدید: 105
  واکاوی احساس کهتری در شخصیّت «عنترة بن شدّاد» از رهگذر سروده هایش 
  رضا افخمی عقدا ; فاطمه جمشیدی ; جمشید قاسمی 27-52
  بازدید: 54
  پژوهشی در الفاظ غیر مشهور دالّ بر اعداد 
  صاحبعلی اکبری 53-81
  بازدید: 64
  روایت شناسی تطبیقی گونۀ مقامه و پیکارسک 
  فائزه عرب یوسف آبادی ; سمیرا بامشکی 83-105
  بازدید: 58
  بررسی هنجارگریزی در بالهای شکسته جبران خلیل جبران 
  فاطمه قادری ; محسن زمانی 107-148
  بازدید: 101
  بررسی مبانی وجود گرایی بر اساس پوچی قهرمانان در رمان «الحی اللّاتینی» سهیل إدریس 
  مجید محمدی بایزیدی ; خلیل پروینی ; کبری روشنفکر 150-181
  بازدید: 90
  بررسی و تحلیل ویژگی های حماسی در حماسۀ اُزریه 
  سید مهدی نوری کیذقانی 183-211
  بازدید: 86
  مقامات بدیع الزّمان و الحریری بین القوّة و الضّعف 
  علی اسدی 213-234
  بازدید: 48
  التطوّر الدلالی للفظ "الباب" فی شعر بدر شاکر السیّاب 
  محمد جواد پورعابد 235-254
  بازدید: 93