نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • پست مدرنیسم در متن ادبیِ «کولاج»  PDF    دانلود : 2495
  حسین ابویسانی 26
  بازدید: 1500
  نوآوری های فرمی در آثار داستانی ربیع جابر  PDF    دانلود : 2381
  جواد اصغری 18
  بازدید: 3399
  تطبیق نظرابن یعیش در شرح مفصّل در باب صفت و موصوف با نظردیگر نحویان  PDF    دانلود : 2240
  سید محمد باقر حسینی ; منیره زیبایی 29
  بازدید: 1023
  رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر  PDF    دانلود : 2816
  فرهاد رجبی 30
  بازدید: 1969
  تطبیق عناصر داستانی بر رساله حی بن یقظان ابن طفیل  PDF    دانلود : 2783
  عباس عرب ; راضیه خسروی 23
  بازدید: 1418
  بارقه‌های عفت در عاشقانه های ابراهیم ناجی  PDF    دانلود : 2659
  عبدالاحد غیبی 23
  بازدید: 1803
  ویژگی سبکی فراوانی واژگان (سنجش عملی گزیده قصائد متنبی، إبن‌هانیء اندلسی و احمد شوقی)  PDF    دانلود : 2257
  علی اكبر ملایی 25
  بازدید: 983
  تحلیلی روانکاوانه از داستان «سیاه زنگی» از کتاب «شیهه‌ اسب سفید» زکریا تامر  PDF    دانلود : 2499
  شهریار نیازی ; اویس محمدی 30
  بازدید: 1465