نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • مطالعه تطبیقی واژه افزایی در فارسی و عربی (با تکیه بر سه عنصر اشتقاق، ترکیب و تغییر معنایی کلمات)  PDF    دانلود : 1995
  ادریس امینی ; ابوالحسن امین مقدسی 1-22
  بازدید: 640
  واقع گرایی در داستان های «مدیر مدرسه» آل احمد و «زقاق المدق» نجیب محفوظ  PDF    دانلود : 1901
  امید ایزانلو ; حسن عبدالهی 23-43
  بازدید: 789
  تحلیل اجتماعی‌ـ شناختی اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی  PDF    دانلود : 2016
  سمیه حاجتی ; علی صفایی سنگری 45-79
  بازدید: 849
  بررسی جریان سیال ذهن در داستان "السفینه" جبرا ابراهیم جبرا  PDF    دانلود : 2018
  سید محمد باقر حسینی ; راضیه خسروی 81-98
  بازدید: 734
  شخصیت عاذله در آیینه شعر جاهلی  PDF    دانلود : 1906
  هاجر صداقت مهر ; زینه عرفت پور 99-128
  بازدید: 861
  تحلیل موازنه ای دو سوگ چامه از ابوفراس حمدانی و محمود سامی البارودی  PDF    دانلود : 2024
  علی اكبر ملایی 129-156
  بازدید: 544
  خوانش‌های گوناگونِ شاعران معاصر عربی از داستان حضرت ایوب (ع)  PDF    دانلود : 2042
  علی نجفی ایوکی 157-187
  بازدید: 874