نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • کارکرد توصیف در رمان حین ترکنا الجسر  PDF    دانلود : 470
  راضیه سادات سادات الحسینی ; فرامرز میرزایی 1-28
  بازدید: 832
  نقد رمان «عصفور من الشرق» از نگاه جامعه‌شناسی مکتب فرانکفورت  PDF    دانلود : 541
  روح الله صیادی نژاد ; راضیه نظری 29-52
  بازدید: 1022
  بررسی اصول و شیوه های نقد ادبی نزد ابوالقاسم السبتی  PDF    دانلود : 607
  علی باقر طاهری نیا ; سبحان کاوسی ; سید مهدی مسبوق 53-72
  بازدید: 1296
  نقد و بررسی ترجمه غزلیات حافظ به زبان عربی  PDF    دانلود : 948
  محمدرضا عزیزی 73-101
  بازدید: 1607
  بررسی تطبیقی مضامین عشق عذری در «لیلی و مجنون» و «عروه و عفراء»  PDF    دانلود : 670
  فرشته محمدزاده ; حسن عبدالهی 103-121
  بازدید: 1842
  بررسی عوامل پیدایش شعر عربی سیستان و ویژگیهای آن در قرنهای چهارم و پنجم هجری  PDF    دانلود : 376
  حسین ناظری ; جواد غلامعلی زاده 123-146
  بازدید: 2227
  ثنائیة التوظیف لقناع المسیح(ع) فی شعر السیّاب  PDF    دانلود : 1083
  علی اصغر حبیبی ; عبدالحمید احمدی 147-172
  بازدید: 733
  قصیدة النثر و جذورها الرومانسیّة  PDF    دانلود : 383
  عباس طالب زاده شوشتری ; احمد خنیفی زاده 173-191
  بازدید: 690