لیست داوران منتصب

  • حسین ابویسانی
  • عباس طالب زاده شوشتري
  • علی اکبر ملایی
  • عباس عرب
  • زهرا اختیاری
  • فرامرز میرزایی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

کارکرد توصیف در رمان حین ترکنا الجسر

راضیه سادات سادات الحسینی, فرامرز میرزایی
بازدید: 47

بررسی اصول و شیوه های نقد ادبی نزد ابوالقاسم السبتی

علی باقر طاهری نیا, سبحان کاوسی, سید مهدی مسبوق
بازدید: 222

ثنائیة التوظیف لقناع المسیح(ع) فی شعر السیّاب

علی اصغر حبیبی, عبدالحمید احمدی
بازدید: 26

قصیدة النثر و جذورها الرومانسیّة

عباس طالب زاده شوشتری, احمد خنیفی زاده
بازدید: 26