نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • شخصیت و شخصیت پردازی در داستان های کوتاه مجموعه "العواصف" جبران خلیل جبران  PDF    دانلود : 669 PDF    دانلود : 884
  علی اکبر احمدی چناری 1-29
  بازدید: 867
  تحلیل چند انگاره در نهج البلاغه  PDF    دانلود : 573 PDF    دانلود : 926
  عباس اقبالی 31-50
  بازدید: 426
  تحلیل روایی رمان الشحاذ (گدا) اثرِ نجیب محفوظ  PDF    دانلود : 435 PDF    دانلود : 1066
  کمال باغجری ; علی بشیری 51-79
  بازدید: 686
  حقیقت یابی وأدالبنات  PDF    دانلود : 375 PDF    دانلود : 790
  محمود خورسندی ; علیرضا خورسندی ; سیدمحمد موسوی بفروئی 81-99
  بازدید: 247
  بلاغت اسلوب "تکرار" درمضامین طنز جواهری وتحلیل معانی ثانویة آن  PDF    دانلود : 179 PDF    دانلود : 226
  رضا رضایی 101-126
  بازدید: 454
  نقد طنز گونه جامعه در"طیف الخیال ابن دانیال موصلی"  PDF    دانلود : 942 PDF    دانلود : 820
  هادی شعبانی چافجیری ; سیده اکرم رخشنده نیا 127-154
  بازدید: 308
  رویکردی نوین به فرآیند واژه‏ گزینی در زبان عربی  PDF    دانلود : 733 PDF    دانلود : 691
  کلثوم صدیقی 155-177
  بازدید: 409
  تبیین پدیده ی فراگیر زبانی «صفت جانشین موصوف» در چکامه های عصر جاهلی  PDF    دانلود : 674 PDF    دانلود : 639
  علی اکبر ملایی 179-206
  بازدید: 318
  نگاهی به امثال‌وحکم در ادب خراسان (قرن ۴ و ۵)  PDF    دانلود : 695 PDF    دانلود : 729
  حامد نقشبندی ; سید محمد باقر حسینی ; علی نوروزی ; حسین ناظری 2207-230
  بازدید: 241