نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • دلالت عاطفی شعر از دیدگاه نظریه بیان در تحلیل تائیه دعبل  PDF    دانلود : 385 PDF    دانلود : 332
  حسام حاج مومن ; رضا ناظمیان 1-28
  بازدید: 407
  بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی  PDF    دانلود : 419 PDF    دانلود : 350
  احمدرضا حیدریان شهری ; منصوره حاجی هادیان 30-57
  بازدید: 303
  عامل سوم جزم: واقع شدن در جواب طلب  PDF    دانلود : 465 PDF    دانلود : 363
  امیرحسین رسول نیا 59-72
  بازدید: 187
  واکاوی مفهوم مدرنیسم در اندیشۀ احمد عبدالمعطی حجازی  PDF    دانلود : 356 PDF    دانلود : 386
  سیدحسین سیدی 73-86
  بازدید: 225
  بررسی تطبیقی درمان درد فراق (نوستالژی) در شعر نازک الملائکه و سهراب سپهری  PDF    دانلود : 484 PDF    دانلود : 437
  محمد شیخ 87-104
  بازدید: 368
  بررسی اسباب پیدایش مناظرات میان ابوبکر خوارزمی و بدیع‌الزمان همدانی  PDF    دانلود : 344 PDF    دانلود : 2201
  عبدالباسط عرب یوسف آبادی 105-126
  بازدید: 3543
  سنّت و استعداد فردی از دیدگاه الیوت و أدونیس  PDF    دانلود : 381 PDF    دانلود : 374
  رضا محمدی ; حسین شمس آبادی 127-154
  بازدید: 206
  أسلوب "الموال" ومکانته فی الشعر الشعبی الخوزستانی  PDF    دانلود : 466 PDF    دانلود : 370
  رسول بلاوی 155-173
  بازدید: 528
  بائیة الکمیت ابیاتها ورموزها وطرق الاستشهاد بها (طربت وما شوقاً إلی البیض أطرب)  PDF    دانلود : 342 PDF    دانلود : 398
  سید حیدر فرع شیرازی 175-203
  بازدید: 246