نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • آشنایی‌زدایی در دیوان شعری عرار (مطالعه موردی؛ پنج قصیده: یاحلوة النظرة، متی، راهب الحانة، قالوا أناب، شباب)  PDF    دانلود : 141 PDF    دانلود : 87
  حسین ابویسانی ; لیلا حسینی 1-26
  بازدید: 214
  واکاوی احساس کهتری در شخصیّت «عنترة بن شدّاد» از رهگذر سروده هایش  PDF    دانلود : 103 PDF    دانلود : 58
  رضا افخمی عقدا ; فاطمه جمشیدی ; جمشید قاسمی 27-52
  بازدید: 118
  پژوهشی در الفاظ غیر مشهور دالّ بر اعداد  PDF    دانلود : 76 PDF    دانلود : 52
  صاحبعلی اکبری 53-81
  بازدید: 125
  روایت شناسی تطبیقی گونۀ مقامه و پیکارسک  PDF    دانلود : 83 PDF    دانلود : 46
  فائزه عرب یوسف آبادی ; سمیرا بامشکی 83-105
  بازدید: 106
  بررسی هنجارگریزی در بالهای شکسته جبران خلیل جبران  PDF    دانلود : 94 PDF    دانلود : 59
  فاطمه قادری ; محسن زمانی 107-148
  بازدید: 163
  بررسی مبانی وجود گرایی بر اساس پوچی قهرمانان در رمان «الحی اللّاتینی» سهیل إدریس  PDF    دانلود : 72 PDF    دانلود : 74
  مجید محمدی بایزیدی ; خلیل پروینی ; کبری روشنفکر 150-181
  بازدید: 144
  بررسی و تحلیل ویژگی های حماسی در حماسۀ اُزریه  PDF    دانلود : 71 PDF    دانلود : 52
  سید مهدی نوری کیذقانی 183-211
  بازدید: 133
  مقامات بدیع الزّمان و الحریری بین القوّة و الضّعف  PDF    دانلود : 63 PDF    دانلود : 50
  علی اسدی 213-234
  بازدید: 103
  التطوّر الدلالی للفظ "الباب" فی شعر بدر شاکر السیّاب  PDF    دانلود : 153 PDF    دانلود : 60
  محمد جواد پورعابد 235-254
  بازدید: 148