لیست داوران منتصب

 • هومن ناظمیان
 • فرهاد رجبی
 • حسین ناظری
 • عبدالباسط عرب یوسف آبادی
 • عباس اقبالی
 • محمد شیخ
 • امید ایزانلو
 • شمسی پارسا
 • امیرحسین رسول نیا
 • منیره زیبایی
 • کبری راستگو
 • جواد غلامعلی زاده
 • عباس طالب زاده شوشتري
 • حسین ابویسانی
 • رسول بلاوی
 • سید حیدر فرع شیرازی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 38

روایت شناسی تطبیقی گونۀ مقامه و پیکارسک

فائزه عرب یوسف آبادی, سمیرا بامشکی
بازدید: 41