لیست داوران منتصب

 • محمد شایگان مهر
 • عباس طالب زاده شوشتري
 • عباس اقبالی
 • احمد خنیفی زاده
 • محمد جواد پورعابد
 • عبدالباسط عرب یوسف آبادی
 • کبری راستگو
 • رسول بلاوی
 • سید محمد رضی مصطفوی نیا
 • حسن خلف
 • نجمه رجائی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

کشف معانی در متن از نظریه معنی المعنی تا عدم قطعیت معنا

حسین آشوری, محمد صالح شریف عسكری, سید عدنان اشکوری, علی پیرانی شال
بازدید: 62

بررسی و تحلیل سبک شناسی آوایی خطبه های نهج البلاغه

محمد غفوری فر, مهدی خرمی, حسین شمس آبادی, عباس گنجعلی
بازدید: 415

تحلیل رمان "الشحاذ" (گدا) بر مبنای کهن الگوهای یونگ

روح اله نصیری, سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی
بازدید: 72