لیست داوران منتصب

 • سید حسین سیدی
 • رضا محمدی
 • حبیب جمیل زاده
 • شیرین سالم
 • حسین ایمانیان
 • عبدالباسط عرب یوسف آبادی
 • محمدمهدی سربلند
 • حسن اعظمی خویرد
 • بلاسم محسنی
 • محمد جواد پورعابد
 • علی اکبر احمدی چناری
 • سمیرا بامشکی
 • کبری راستگو
 • محمد شایگان مهر
 • عباس طالب زاده شوشتري
 • امید ایزانلو
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

نشانه‌شناسی عنوان قصیده (حفرٌ علی یاقوت العرش) سروده محمد‌علی شمس‌الدین

محمد علی آذرشب, ابوالحسن امین مقدسی, شهریار نیازی, موسی بیات
بازدید: 204
بازدید: 37

نقد موسیقایی لامیه التُرک و لامیه الکُرد

داود زرین پور, سیدرضا سلیمان زاده نجفی
بازدید: 45

بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری

انسیه طالبی, عباس طالب زاده شوشتری, احمدرضا حیدریان شهری
بازدید: 119