لیست داوران منتصب

 • عباس طالب زاده شوشتري
 • عبدالباسط عرب یوسف آبادی
 • امیرحسین رسول نیا
 • روح الله صیادی نژاد
 • حسن اعظمی خویرد
 • محمد غفوری فر
 • علی اکبر احمدی چناری
 • علی نوروزی
 • امیر مقدم متقی
 • نسیم صارمی
 • عبدالحلیم مطرقی
 • علی اوسط خانجانی
 • محمود سعیدی رضوانی
 • شیرین سالم
 • فاروق نعمتی
 • کبری راستگو
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 166

بررسی اعتبار شعر جاهلی به ‌عنوان مصدر استشهاد در نحو عربی

محمد جواد سلمانی زارچی, حسن عبدالهی, حسین ناظری
بازدید: 164