لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تحلیل اساطیری تصویر گاو وحشی در شعر جاهلی

رضا افخمی عقدا رضا افخمی عقدا
بازدید: 61

تصویر های شنیداری در معلّقات سبع

عباس اقبالی عباس اقبالی
بازدید: 31
بازدید: 30

زهاوی در آیینة سبک ادبی باروک

محمد خاقانی ، عباس یداللهی فارسانی محمد خاقانی ، عباس یداللهی فارسانی
بازدید: 29

بدیعیّات، پدیده‌ای نو در عصر انحطاط

عباس طالب زاده عباس طالب زاده
بازدید: 26

دیک الجن شاعر مظلوم اهل البیت

حسن عبداللهی حسن عبداللهی
بازدید: 93

حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی

عباس عرب ، محمد جواد حصاوی عباس عرب ، محمد جواد حصاوی
بازدید: 17

ایهام تناقض میان زندگی و مرگ در اشعار ابوالقاسم شابی

جلال مرامی ، حبیب کشاورز جلال مرامی ، حبیب کشاورز
بازدید: 63