لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تسهیل نحو در پرتو آموزش

حسینی Baqer حسینی, خسروی خسروی
بازدید: 42

تأثیر زبان فارسی بر ادبیات عربی عصر جاهلی

حسینی اجداد نیاکی حسینی اجداد نیاکی
بازدید: 119

قیاس و سماع نحوی از دیدگاه ابوعلی فارسی

دكتر رضایی دكتر رضایی, یاری یاری
بازدید: 71

تناسب بین موقعــیت متنی و متـن در رومیّات ابوفراس(تحلیل سبکی قصیده‌ای * از رومیّات)

دكتر صدقی دكتر صدقی, دكتر فلاحتی دكتر فلاحتی, ملایی ملایی
بازدید: 26

تاریخ شعری عربی؛ حسن قریحة علمای شیعه در دو قرن اخیر

عبداللهی عبداللهی, امام زاده امام زاده
بازدید: 86

حسن تعبیر در زبان وادبیات عربیشیوه ها و انگیزه ها

دكتر نوروزی دكتر نوروزی, عباس زاده عباس زاده
بازدید: 51