مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 4 شماره 7 (1391) نوآوری های فرمی در آثار داستانی ربیع جابر
( جواد اصغری )
5441 چکیده   PDF
دوره 7 شماره 13: پاییز و زمستان 1394-مجله زبان و ادبیات عربی بررسی اسباب پیدایش مناظرات میان ابوبکر خوارزمی و بدیع‌الزمان همدانی
( عبدالباسط عرب یوسف آبادی )
5313 چکیده   PDF   PDF
دوره 5 شماره 8 (1392) بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در چکامۀ «سرزمین ویرانِ» الیوت و اشعار سیّاب بر مبنای نظریۀ کهن الگوها
( علی اکبر احمدی چناری )
3660 چکیده   PDF   PDF
دوره 6 شماره 11 (1393) نقد و بررسی ترجمه غزلیات حافظ به زبان عربی
( محمدرضا عزیزی )
3516 چکیده   PDF
دوره 6 شماره 10 (1393) بررسی سه مؤلفه زمانیِ "نظم"، "تداوم" و "بسامد" در رمان «ذاکره الجسد» اثر احلام مستغانمی (بر اساس نظریه زمان روایی ژرار ژنت)
( علی اصغر حبیبی )
3494 چکیده   PDF
دوره 5 شماره 8 (1392) نقد فمینیستی داستان کوتاه «مردی در کوچه» از کتاب «چشمانت سرنوشت من اند» از غاده‌السمان
( اویس محمدی ; زینب صادقی )
2895 چکیده   PDF   PDF
دوره 3 شماره 5 (1390) صور بلاغی اسلوب تأکید در آیات قرآن کریم
( دكتر سید محمد باقر Baqer حسینی )
2380 چکیده   3.PDF
دوره 6 شماره 11 (1393) بررسی عوامل پیدایش شعر عربی سیستان و ویژگیهای آن در قرنهای چهارم و پنجم هجری
( حسین ناظری ; جواد غلامعلی زاده )
2326 چکیده   PDF
دوره 4 شماره 7 (1391) رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر
( فرهاد رجبی )
2309 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2 (1389) نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی – پژوهشی زبان و ادبیات عربی
( عسکری Dr. Askari عسکری )
2275 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)