واکاوی جلوه‌های کهن‌الگوی آنیموس در شعر نازک الملائکه

طاهره میرزاده صوغانی؛ علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22067/jallv13.i3.2106-1055

چکیده
  در الگوی روانکاوی یونگ، ساحت روان هر انسان متشکل از دو عنصر نرینه و مادینه است که فقط قطب موافق آن عیان است و دیگری در درون، نهفته است. آنیموس یا نرینة درون، ساحت مردانة وجود هر زن است که مسئول خلق و خو و روحیات مردانه است و به طور ناخودآگاه بر رفتار، عملکرد، گفتار و حیات روانی زن اثر می­ گذارد. در باور یونگ اگر زن بتواند این نیروی درونی ...  بیشتر

شخصیت و شخصیت پردازی در داستان های کوتاه مجموعه "العواصف" جبران خلیل جبران

علی اکبر احمدی چناری

دوره 7، شماره 12 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/jall.v7i12.42965

چکیده
  عنصر شخصیت به‌عنوان اصلی ترین ساختمایه روایی در هر داستان، نقش به سزایی در روند پردازش پیرنگ و شکل گیری رویدادها و حرکت رو به جلو هر متن روایی دارد. کتاب «العواصف» جبران، در بردارنده داستان‌هایی کوتاه است که نویسنده در آن، مؤلفه شخصیت و شیوه‌های پردازش آن را مورد توجه ویژه ای قرار داده است. در پژوهش پیش رو، با هدف مشخص نمودن میزان ...  بیشتر

بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در چکامۀ «سرزمین ویرانِ» الیوت و اشعار سیّاب بر مبنای نظریۀ کهن الگوها

علی اکبر احمدی چناری

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392

https://doi.org/10.22067/jall.v5i8.24188

چکیده
  مرگ، از الهام بخش ترین مفاهیم در شعر دو تن از نام آورترین شاعران معاصر عربی و غربی یعنی بدر شاکر سیّاب و تی.اس.الیوت است که نقشی بی بدیل در شکل گیری شعر مدرن عربی داشته اند.این جستار تلاش می کند جنبه های نمادین این مفهوم را در چکامۀ«سرزمین ویران» مشهورترین اثر الیوت به عنوان متن تأثیرگذار و اشعار سیّاب به عنوان متن تأثیر پذیر، بر اساس ...  بیشتر