تحلیل اجتماعی‌ـ شناختی اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی

سمیه حاجتی؛ علی صفایی سنگری

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 45-79

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37329

چکیده
  ادبیات انتقادی همواره منعکس‌کننده جهت‌گیری‌ها و اندیشه‌های مبارزان علیه حاکمیت‌های استبدادی بوده است. وجود رویدادهای عرصه اجتماعی و سیاسی زمینه مشترکی در ادبیات فارسی و عربی برای حضور شاعران در این حیطه فراهم کرده است. اشعار سیاوش کسرایی و احمد مطر نیز از جهت زمینه اجتماعی، محتوا و استراتژی‌های زبانی در حوزه انتقادی قرار دارند؛ ...  بیشتر

رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر

فرهاد رجبی

دوره 4، شماره 7 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/jall.v4i7.19802

چکیده
  طنز به عنوان بستری برای طرح برخی موضوعات انسانی، امروزه در ادبیات نوین بسیار مورد توجه است.این شیوه که در هنر کاریکاتور به صورت تجسمی می کوشد با برجسته نشان دادن برخی زوایا، بیننده را به سوی مفهومی خاص هدایت کند در شعر نیز در پی آن است تا نقش راهبردی خویش را حفظ نماید؛ بنابراین شاعر تمام تلاش خود را به عمل می آورد تا توجه مخاطب به معنای ...  بیشتر