خوانش دیدگاه زبانشناختی ابن خلدون بر بنیاد انگاره ی سوسور

بهار صدیقی؛ سید محمد باقر حسینی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22067/jall.v12.i1.2103.1029

چکیده
  ممکن است در آغاز این سؤال مطرح شود که چه رابطه و پیوندی میان فردیناند دو سوسور، زبان‌شناس سوئیسی قرن بیستم و ابن خلدون، انگاره ساز و نظریه‏پرداز تونسی تبار قرن هشتم و نهم هجری می‏تواند وجود داشته باشد که سبب گشته در این نوشتار، اندیشه‌ی مقایسه‌ی دیدگاه‏های این دو درباره‌ی زبان به ذهن نویسنده متبادر گردد؟ زبان به‌عنوان یک‌نهاد ...  بیشتر

نگاهی به امثال‌وحکم در ادب خراسان (قرن 4 و 5)

حامد نقشبندی؛ سید محمد باقر حسینی؛ علی نوروزی؛ حسین ناظری

دوره 7، شماره 12 ، شهریور 1394، ، صفحه 230-2207

https://doi.org/10.22067/jall.v7i12.54442

چکیده
  یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن و ادبیات هر کشور، امثال‌وحکم، یا همان گفتار کوتاه و حکیمانه‌ای است. امثال‌وحکم درواقع، همان سنت‌ها، عادات و تعابیر مردمی است که با دربرداشتن حکایات، تعالیم دینی، تذکرات، موعظه‌ها و اندرزها، ساختار اساسی زندگی اجتماعی، سیاسی، دینی و فرهنگی جامعه انسانی را شکل می‌بخشد و در پرتو آن اقوام و نسل‌ها هویت می‌یابند. ...  بیشتر

بررسی جریان سیال ذهن در داستان "السفینه" جبرا ابراهیم جبرا

سید محمد باقر حسینی؛ راضیه خسروی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37330

چکیده
  جریان سیال ذهن به ارائه جنبه های روانی اشخاص داستان می پردازد و به کل حوزه آگاهی و واکنش عاطفی ـ روانی فرد گفته می شود که از سطح پیش گفتار آغاز شده و به بالاترین سطح که سطح کاملاً مجزای تفکر منطقی است، می انجامد. داستان « السفینه» از جبرا ابراهیم جبرا از جمله داستانهای معاصر عربی است که به این شیوه نوشته شده است. نویسنده با ارائه آمیزه ...  بیشتر

صور بلاغی اسلوب تأکید در آیات قرآن کریم

دکتر سید محمد باقر Baqer حسینی

دوره 3، شماره 5 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i5.11233

چکیده
  زبان مهمترین ابزار ارتباط و پیوند میان انسانها برای بیان مفاهیم ذهنی آنهاست و هر زبان را اسلوبی است که در آن با گزینش کلمات برروح و جان شنونده یا خواننده اثرمی بگذارد. .بر همین اساس خبرگان وادی سخنوری، برای سنجش ارزش سخن معیارهایی ارائه نموده اند و در این میان قرآن کریم را بهترین و برترین الگوی این مهم برشمرده اند و تمام اسلوب های بکار ...  بیشتر