شخصیت عاذله در آیینه شعر جاهلی

هاجر صداقت مهر؛ زینه عرفت پور

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 99-128

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37331

چکیده
  از موضوعات پرکاربــرد در شعر جاهلی، عاذله (زن سرزنش گر) و انواع ملامت های وی نسبـت به شاعر و رفتـار و کـردار او است. ترس از مرگ و تمایل به باقی ماندن نام نیک و قهرمان بودن، شاعـر را به افراط در انفاق مال و شجاعت و بی‌پروایی می‌کشاند، و از طـرف دیگر شاعر از فقر و مرگ و نیستی احساس نگرانی می‌کند؛ و از این رو دو شخصیت متضاد در شعرش جلوه‌گر ...  بیشتر