تماس با ما


    • آدرس پستی : ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریه زبان و ادبیات عربی
    • تلفن دفتر نشریه: پاسخگویی روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8الی14 
    •   تلفن همراه: 09033629533    
    • فاکس: 051-38794144

CAPTCHA Image