اسامی داوران سال‌های 1399 و  1400

 

ردیف

نام و نام خانوادگی داور

وابستگی سازمانی

ORCID

       Publons_Id

1

حسین ابویسانی

دانشگاه  خوارزمی تهران

0000-0003-2416-5654

 

2

علی اکبر احمدی چناری

دانشگاه زابل

0000-0001-5437-0830 

 

3

زهرااختیاری

داتشگاه فردوسی

0000-0001-5832-8621 

 

4

عباس اقبالی 

دانشگاه کاشان

 0000-0003-4439-9239

ABQ-4355-2022

5

رضا افخمی عقدا

دانشگاه یزد

0000-0001-5421-6067

 

6

علی ایزانلو

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

7

امید ایزانلو

دانشگاه کوثر بجنورد

0000-0002-7104-2035

 

8

علیرضا  باقر

دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز

 

 

9

رسول بلاوی

دانشگاه خلیج فارس

0000-0002-7144-1407

G-9870-2018

10

مجتبی بهروزی

دانشگاه زابل

0000-0003-3444-3697

AAE-8552-2022

11

محمد جواد پور عابد

دانشگاه  خلیج فارس

0000-0003-2402-7091

G-9808-2018

12

علی پیرانی شال

 

0000-0002-1680-5845

 

13

مریم جلالی نژاد

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

14

علی اصغر حبیبی

دانشگاه زابل

0000-0002-6313-831x

 ACJ-5161-2022

15

سید اسماعیل حسینی اجدادنیاکی

دانشگاه گیلان

 

 

16

لیلا حسینی

دانشگاه خوارزمی

 

 

17

احمدرضا حیدریا ن شهری

دانشگاه  فردوسی مشهد

0000-0003-1270-4614

 

18

حسن خلف

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0867-6676

 

19

حسن دادخواه تهرانی

دانشگاه شهید چمران

0000-0002-0124-8089 

 

20

شهرام دلشاد

دانشگاه گیلان

0000-0002-1879-5759 

 

21

کبری  راستگو

دانشگاه علوم قرآن مشهد

0000-0003-1644-037x 

ADT-9687-2022

22

ابوالفضل رضایی

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

23

ناصر زارع

دانشگاه خلیج فارس

0000-0002-2013-3842

 

24

مرتضی زارع برمی

دانشگاه دامغان

0000-0002-4113-7850

 AFZ-3813-2022

25

منیره زیبایی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-7558-0068 

 

26

تورج زینی وند

دانشگاه رازی کرمانشاه

0000-0003-0705-9761 

ABS-1788-2022

27

شیرین سالم

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

28

مهدی شاهرخ

دانشگاه مازندران

0000-0001-8137-2102

-AAG-4037-2021

29

فاطمه صحرایی سرمزده

دانشگاه  فرهنگیان

0000-0002-9365-901x

ABK-3566-2022

30

علی صیادانی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 0000-0001-5773-6092

 

31

روح الله صیادی نژاد

دانشگاه کاشان

 

 

32

علی ضیغمی

دانشگاه سمنان

0000-0002-2514-7282

 

33

رضا عرب بافرانی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

 

34

عبدالباسط عرب یوسف آبادی

دانشگاه زابل

0000-0003-4899-4051

 

35

آزاده قادری

دانشگاه فردوسی

0000-0003-4975-1924

 

36

بهروز قربانزاده

دانشگاه مازندران

0000-0002-2527-1059

AAP-6757-2021

37

زهره قربانی مادوانی

دانشگاه علامه طباطبائی

0000-0002-6437-1084

4957553

38

آشور قلیج پاسه

دانشگاه زابل

 

 

39

فاطمه کریمی ترکی

دانشگاه پیام نور

0000-0002-2634-451x

 

40

عباس گنجعلی

دانشگاه حکیم سبزواز

 0000-0002-6437-6889

 

41

فاطمه ماه وان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

42

حسن مجیدی

دانشگاه حکیم سبزواز

 

 

43

اویس محمدی

 دانشگاه گنبد کاووس

 

 

44

یحیی معروف

دانشگاه رازی کرمانشاه

0000-0003-4729-4547 

 

45

مصطفی مهدوی آرا

دانشگاه حکیم سبزوار

0000-0003-1838-747X 

 

46

روح الله مهدیان طرقبه

دانشگاه لرستان

 

 

47

هومن ناظمیان

دانشگاه خوارزمی

0000-0001-7872-6387

ADF-2053-2022

48

رضا ناظمیان

دانشگاه علامه طباطبائی

0000-0002-3404-908x

 

49

علی نجفی ایوکی

دانشگاه کاشان

0000-0002-6212-1823

 

50

روح الله نصیری

دانشگاه اصفهان

 

 

51

سید مهدی نوری کیزقانی

دانشگاه حکیم  سبزوار

0000-0001-7867-4898