آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 505
تعداد پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش 339

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 96
تعداد مشاهده مقاله 59441
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 49519
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 27 روز
درصد پذیرش 12 %