اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 398
تعداد پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش 266

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 80
تعداد مشاهده مقاله 29191
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22629
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
درصد پذیرش 12 %