این نشریه عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید

منشور اخلاق نویسندگی

منشور اخلاق این مجله بر مبنای رهنمودهایی که کمیته اخلاق منتشر ساخته است و با هدف تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیر، دبیران و داوران طراحی و تنظیم گردیده است. از همه‏ی افرادی که به نوعی در نگارش و انتشار مقالات سهیم هستند، انتظار می‌رود به اصول اخلاقی ذیل پایبند باشند. بدیهی است مشاهده‏ی هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیراخلاقی در هر مرحله‏ای از فرآیند داوری منجر به حذف مقاله خواهد شد.

 

وظایف و مسئولیت های ناشر:

  1. نشریه‏ی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد متعهد است که تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با رونوشت‏های ارسال شده فقط براساس قضاوت های‏های تخصصی و حرفه‏ای بوده و از علایق شخصی به دور است.
  2. این نشریه متعهد به حفظ صیانت از سوابق پژوهش‏های دانشگاهی و تحقیقاتی است.
  3. این نشریه رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه و داوران را پایش می‏نماید.
  4. بی‏تردید کلیه‏ی مقالات ارسالی به این نشریه از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‏گیرند.
  5. اصلاحات، توضیحات، و پیگیری‏های لازم در کلیه‏ی مراحل ارزیابی و انتشار مقالات توسط نشریه انجام خواهد شد.
  6. در صورت اثبات هرگونه رفتار نادرست علمی، نشریه‏ی زبان و ادبیات عربی حق پیگیری را برای خود محفوظ می‏دارد.

وظایف سردبیر و دبیران علمی :

  1-پذیرش مقالات: سردبیر مجله، مسؤول تصمیم‌‌گیری برای پذیرش یا ردّ مقالات ارسالی است. سردبیر با کمک دبیران تخصصی، هیأت تحریریه و داوران به بررسی، پایش و ارزیابی دقیق تمام مسائل مربوط به تدوین و نگارش مقالات پژوهشی می‏پردازد و درخصوص مسائلی مانند کپی‌برداری، سرقت علمی و ....تضمیم‏گیری می‌نماید.

2- رعایت عدالت: سردبیر و دبیران مجله، مقالات را از حیث علمی‌ بودن قضاوت می‏نمایند و بدون طرفداری، کینه‌توزی شخصی یا درنظرگرفتن مواردی ازقبیل ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی تصمیم‏گیری می‏نمایند.

3- رعایت اصل محرمانه‌بودن: سردبیر و هیأت تحریریه اطلاعات مربوط به مقالات را تنها در اختیار داوران و ویراستاران قرار می‏دهند.

4- حفظ محتوای مقالات و عدم استفادة شخصی از آن‌ها: اطلاعات و داده‏های انتشار نیافته‏ی مقالات ارسالی در پژوهش شخصی سردبیر یا هیأت تحریریه استفاده نخواهد شد. اطلاعات یا ایده‌های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب شده‌اند، باید به‌‌صورت محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نگردند.

وظایف و مسئولیت‏های داوران:

1-داوران به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در تصمیم‌گیری برای پذیرش یا ردّ مقالات کمک می‌نمایند و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقای کیفیت مقالة آن‌ها سهیم هستند.

2- امکان رد و عدم پذیرش ارزیابی مقاله: در صورتی که داوران درباره‏ی ارزیابی برخی مقالات، تخصص، صلاحیت یا رغبت لازم را  در خود نمی‏بینند موظفند در بازه‏ی زمانی مشخص عدم پذیرش داوری را به نشریه اعلام نمایند.

 3- محرمانه‌بودن: داوران ملزم به حفظ امانتداری و محرمانه ‌بودن فرایند ارزیابی مقالات می‏باشند و اجازه ندارند اطلاعات مربوط به مقالات را به هر طریق در اختیار شخصی غیر از سردبیر قرار دهند.

4- نداشتن سوگیری: داوران باید مقالات را بی‌طرفانه و عادلانه ارزیابی نمایند. آن‌ها باید از سوگیری‌های شخصی در قضاوت علمی خود اجتناب ورزند.

5-داوران موظف هستند منابعی را که نویسنده به آن‌ها ارجاع داده است، شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‏گیری یا بحثی که در مقاله مطرح شده باشد، بایستی همراه با منبع آن ذکر گردد. هم‏چنین، داوران موظف می‌باشند در صورت مشاهده هرگونه شباهت یا هم‌پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر، موضوع را به سردبیر اطلاع دهند.

6- تضاد منافع: داوران نباید  از اطلاعات یا ایده‌هایی که طی فرایند ارزیابی به‌دست آورده‌اند، در جهت منافع شخصی خود استفاده نمایند. همچنین، داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی یا هرگونه ارتباط یا پیوندهایی دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، خودداری نمایند.

وظایف نویسندگان

1-ارائة گزارش از یافته‌های تحقیق: نویسنده، مسؤول نهایی محتوای کل مقالة ارسالی است. نویسندگان متعهد هستند تا یافته‌های پژوهش خود را به ‌طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت لازم را داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد؛ به‌طوری‌که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان برای تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

2- سرقت علمی: مقالات ارسالی نویبسندگان صرفا باید حاصل پژوهش آنان باشد و نسبت به اصالت مجموعه داده‌های به کار رفته در آن، تعهد کامل داشته باشند.

3-اصالت: مقاله باید حاصل پژوهشی جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در مجله‌ای دیگر درحال بررسی است یا قبلاً به مجله یا همایش دیگری ارسال شده است، به این مجله ارسال نماید.

4- تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به افراد یا سازمان‌هایی که در شکل‌گیری پژوهش آن‌ها مؤثر بوده‌اند، اشاره نمایند و از آن‌ها قدردانی کنند.

5- تألیف اثر: همه نویسندگانی که نام آن‌ها در مقاله ذکر شده است، باید در انجام پژوهش همکاری جدی داشته باشند و در مقابل نتایج پاسخ‌گو باشند. ترتیب اولویت نویسندگان باید به نسبت مساعدت‌ در انجام و نگارش بخش‌های مختلف تعیین شود. نویسندگان باید مسؤولیت انجام پژوهش را بپذیرند. نویسنده مسؤول که مقاله را به مجله ارسال می‌نماید، باید یک نسخه یا پیش‌نویس از مقاله را به همه نویسندگان همکار ارسال نماید و رضایت آن‌ها را برای ارسال مقاله به مجله و انتشار آن کسب کند.

6- تضاد منافع: نویسندگان موظف هستند هرگونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن‌ها یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است، مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.

 * دقت: اگر نویسنده‌ای در هر مرحله از روند بررسی مقاله به اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در اثر خود پی برد، موظف است موضوع را به‌سرعت به سردبیر و دبیران مجله اطلاع دهد و در فرایند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.