من قراءة السطوح إلی قراءة دلالات الأعماق؛ مقاربة تأویلیة لقصیدة أغنیة الممالک الضائعة

علی باقر طاهری نیا؛ حسین إلیاسی؛ فاطمه أعرجی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22067/jallv13.i1.76832

چکیده
        المنهج التأویلی منهج نقدی یخرج النص من الغیاب والنص دون قراءة تأویلیِّة تلامسه، یبقی مجرّد انفعال أدبی مکتوم وفی ضوء هذه الحقیقة جاء هذا البحث معتمداً علی المنهج الوصفی – التحلیلی وفی إطار الدرس التأویلی لمقاربة قصیدة «أغنیِة الممالک الضائعة» ومن أهم الأهداف المؤمّلة إلیها خلق الوعی عند القاریء بعالم هذه ...  بیشتر

بررسی اصول و شیوه های نقد ادبی نزد ابوالقاسم السبتی

علی باقر طاهری نیا؛ سبحان کاوسی؛ سید مهدی مسبوق

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، ، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.35937

چکیده
  منتقدان ادبی در سنجش آثار ادبی شیوه ها و معیارهایی دارند که بر اساس آن هر اثر ادبی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند. این معیارها و شیوه ها از دیر باز مورد توجه ناقدان ادب عربی قرار گرفته و آنان به فراخور عوامل مختلف تاریخی، ادبی و اجتماعی آثار هم عصران و پیشینیان خود را مورد نقد و ارزیابی قرار داده اند؛ از جملۀ این دوره ها عصر بنی ...  بیشتر