نقد ادبی
صدی المرأة فی شعر أبی العلاء المعری وخاقانی الشروانی؛ دراسة نقدیة مقارنة

سید مهدی مسبوق؛ رسول فتحی مظفری؛ جواد محمد زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/jall.2024.49878.0

چکیده
  تتناول هذه الدراسة موقف الشاعرین أبی العلاء المعری) 363 – 449 هـ) وخاقانی الشروانی (520 -595 هـ) من المرأة. إن أبا العلاء المعری کان شاعرا کفیف البصر شدید التشاؤم حیث جعله تشاؤمه ساخطا علی الحیاة الدنیا وأبناءها ولاسیما المرأة. أما خاقانی الشروانی، فهو من الشعراء الفرس، اشتهر بغموض أشعاره وخفاء معانیها کما اشتهر بتشاؤمه حیث یری بعض الدارسین ...  بیشتر

دو شاعر دیریاب: خاقانی شروانی و ابوتمام طائی

حسین ایمانیان

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392

https://doi.org/10.22067/jall.v5i8.24190

چکیده
  دست کم از آغاز سده ی دوم هجری در بازار نقد ادبی عرب بحثی پیرامون اینکه آیا شعر باید از دانش، فلسفه و اندیشه به دور باشد یا اینکه مانعی در بهره گیری شاعر از آن نیست، به وجود آمده است. پیش از آشنایی مسلمانان با دانش و فلسفه ی سرچشمه گرفته از تمدن و فرهنگ یونان، ایران و هند ، چنین بحثی مطرح نبود اما آن گاه که برخی شاعران نو گرای عباسی خواستند ...  بیشتر