نقد و تحلیل «ادبیت» در چکامه‌ی « لِعازر عام 1962 » از خلیل حاوی

مرضیه آباد؛ مریم کیانی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 33-59

https://doi.org/10.22067/jall.v12.i1.47275

چکیده
  خلیل حاوی، شاعر نام‌آور لبنانی ‌است که با اشعار عمیق و معانی فلسفی‌‌‌اش، به عنوان شاعرِ فیلسوفِ معاصر عرب، شناخته شد. علاوه بر معانی فلسفی‌اش که از او چهره‌ای متفاوت از دیگر شاعران معاصر ارائه می‌دهد، عرصه‌ی شگفت انگیزِ دیگری که حاوی یکه تازِ بی‌رقیب آن است، ساحت زبان و صورت شعر است. از جمله زیباترین چکامه‌های حاوی، قصیده-ی ...  بیشتر

دو شاعر دیریاب: خاقانی شروانی و ابوتمام طائی

حسین ایمانیان

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392

https://doi.org/10.22067/jall.v5i8.24190

چکیده
  دست کم از آغاز سده ی دوم هجری در بازار نقد ادبی عرب بحثی پیرامون اینکه آیا شعر باید از دانش، فلسفه و اندیشه به دور باشد یا اینکه مانعی در بهره گیری شاعر از آن نیست، به وجود آمده است. پیش از آشنایی مسلمانان با دانش و فلسفه ی سرچشمه گرفته از تمدن و فرهنگ یونان، ایران و هند ، چنین بحثی مطرح نبود اما آن گاه که برخی شاعران نو گرای عباسی خواستند ...  بیشتر