بررسی جریان سیال ذهن در داستان "السفینه" جبرا ابراهیم جبرا

سید محمد باقر حسینی؛ راضیه خسروی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37330

چکیده
  جریان سیال ذهن به ارائه جنبه های روانی اشخاص داستان می پردازد و به کل حوزه آگاهی و واکنش عاطفی ـ روانی فرد گفته می شود که از سطح پیش گفتار آغاز شده و به بالاترین سطح که سطح کاملاً مجزای تفکر منطقی است، می انجامد. داستان « السفینه» از جبرا ابراهیم جبرا از جمله داستانهای معاصر عربی است که به این شیوه نوشته شده است. نویسنده با ارائه آمیزه ...  بیشتر

بیگانگی در داستان «البحث عن ولید مسعود» جبرا ابراهیم جبرا

حسین ناظری؛ راضیه خسروی

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392

https://doi.org/10.22067/jall.v5i8.24201

چکیده
  بیگانگی پدیده ای است به قدمت زندگی انسان که معنای بسیار وسیعی دارد. دامنه‌ی مفهوم این پدیده از غربت رمانتیک که حاصل دلتنگی و بازگشت به کودکی و روستا است، شروع می شود و تا غربت روان شناختی که حاصل فرار از خویشتن و یا نتیجه ی احوال سیاسی و اجتماعی است، امتداد دارد. این پدیده در برخی دوره ها به دلایل مختلف شدت گرفته است. در عصر کنونی ساکنان ...  بیشتر