بررسی جریان سیال ذهن در داستان "السفینه" جبرا ابراهیم جبرا

سید محمد باقر حسینی؛ راضیه خسروی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37330

چکیده
  جریان سیال ذهن به ارائه جنبه های روانی اشخاص داستان می پردازد و به کل حوزه آگاهی و واکنش عاطفی ـ روانی فرد گفته می شود که از سطح پیش گفتار آغاز شده و به بالاترین سطح که سطح کاملاً مجزای تفکر منطقی است، می انجامد. داستان « السفینه» از جبرا ابراهیم جبرا از جمله داستانهای معاصر عربی است که به این شیوه نوشته شده است. نویسنده با ارائه آمیزه ...  بیشتر