تحلیل روانکاوانة اختلال خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی بر اساس نظریة کریستوفر لاش

فائزه عرب یوسف آبادی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 57-75

https://doi.org/10.22067/jallv12.i2.57487

چکیده
  شخصیت انسان از سه عنصر نهاد، خود و فراخود تشکیل شده‌است. ارتباط این سه عنصر با یکدیگر، رفتارهای پیچیدة فرد را به وجود می‌آورند. مفهوم «خود» نشان‌دهندة الگوی معینی از رفتار و چگونگی سازگاری و تعامل فرد با محیط است. گاه «خود» دچار اختلال شخصیتی خودشیفتگی می‌شود که در اثر آن توجه و علاقة فرد به خود بیش‌ازحد می‌شود؛ لذا خود ...  بیشتر

تحلیل گفتمان در سروده‌های بائیه «مصعب‌العبدی» و هائیه «ابوفراس‌ الحمدانی» باتکیه بر نظریه کنش‌گفتار

عباس اقبالی؛ علی نجفی ایوکی؛ راضیه نظری

دوره 9، شماره 17 ، شهریور 1396، ، صفحه 27-55

https://doi.org/10.22067/jall.v8i17.57238

چکیده
  یکی از اغراض مهم شعر شیعی، مدح است که شاعر آن را در دوره‌های مختلف با توجه به وجود الگوی یکسان مدحیات کلاسیک شعر شیعی که شامل مقدمه غزلی، ذمّ معاندان، بیان حقانیت امامت و سرانجام عرض ارادت به ساحت امام (ع) می‌شود به مخاطب سروده ها ارائه داده است. آنچه بایسته توجه است نوع و نحوه پردازش مواضع یکسان در این دست از اشعار می‌باشد که بررسی ...  بیشتر

تحلیل موازنه ای دو سوگ چامه از ابوفراس حمدانی و محمود سامی البارودی

علی اکبر ملایی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37332

چکیده
  ابوفراس حمدانی شاعر با احساس قرن چهارم هجری است که در زندان رومیان، چکامه ای در سوگ مادرش به نظم کشید و بارودی، شاعر باذوق قرن سیزدهم هجری است که در روزگار تبعید، به یاد همسر فقیدش اشک حسرت ریخت و طرح چامه ای باشکوه را در انداخت. این دو چکامه از جمله باشکوه ترین سوگ سرودهای این دو سراینده و ادبیات عربی است. تحلیل ساختاری و محتوایی این ...  بیشتر