مکاتب نقدی
واکاوی مؤلفه‌های سوررئالیسم در رمان "أبواب المدینة" اثر الیاس خوری

محمودرضا توکلی محمدی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 106-128

https://doi.org/10.22067/jallv14.i4.2212-1218

چکیده
  سوررئالیسم در اوایل قرن بیستم میلادی و با هدف تغییر نگرش انسان به جهان صنعتی و به نوعی مبارزه با آن شکل گرفت. هدف سوررئالیست‌ها تغییر دنیا بر محور عقاید خود و به نوعی بازگشت به طبیعت اصلی انسان بود؛ هرچند این مکتب ادبی بیشتر با شعر سروکار داشت، ولی به‌تدریج وارد عالم ادبی رمانهای مدرن نیز شد و نظراتی را در زمینه‌ی نوع ادبی رمان و نزدیکی ...  بیشتر

بررسی مبانی سوررئالیسم در داستان «الشحّاذ» اثر نجیب محفوظ

محمود حیدری؛ ذبیح الله فتحی فتح

دوره 6، شماره 10 ، مرداد 1393، ، صفحه 63-88

https://doi.org/10.22067/jall.v6i10.40962

چکیده
  سوررئالیسم یکی از مکتب‌های ادبی است که از اروپا آغاز شد و به ادبیات دیگر ملل از جمله ادبیات عرب راه یافت و بر آن‌ها تاثیر گذاشت. مصر از کشورهای پیشرو در ادبیات داستانی عربی است که آشنایی نویسندگان مصری با اروپا و ادبیات اروپایی، راه را برای نفوذ جریان‌های نو ادبی، در آنجا هموارتر ‌کرد. نجیب محفوظ؛ نویسنده ی بزرگ مصری و برنده ی جایزه ...  بیشتر

سوررئالیسم در داستان‌های شیهه اسب سپید زکریا تامر

علی نوروزی؛ فاطمه صحرایی

دوره 6، شماره 10 ، مرداد 1393، ، صفحه 197-223

https://doi.org/10.22067/jall.v6i10.41033

چکیده
  محور اصلی این مقاله ، اثبات حاکمیت جوّ سوررئالیستی بر اولین مجموعه از داستان های کوتاه زکریا تامر، با عنوان«صهیل الجواد الابیض»است. این نویسنده ی معاصر سوری اگر چه در اولین گام های ادبی خود تحت تأثیر مستقیم آثار برجسته جهانی از قبیل آثار سارتر، کامو و کافکا بوده است، اما توانست است جسورانه قالب های کلاسیک را درنوردیده و به مکاتب ادبی ...  بیشتر