تحلیل و مقایسه سبک شخصیت پردازی رمان های عصفور من الشرق والشحاذ( بر اساس نظریه آماری بوزیمان)

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی

دوره 10، شماره 18 ، بهمن 1397، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22067/jall.v10i18.39567

چکیده
  هدف این جستار مقایسة سبک شخصیت پردازی رمانهای "عصفور من الشرق" و"الشحاذ" بر اساس اسلوب آماری است. اسلوب آماری روشی است، که بوزیمان برای شناسایی و مقایسه اسلوبها پایه ریزی نموده است. وی در نظریه خود فرض را بر وجود متغییرهای صرفی می گذارد، که با خطوطی دلالت گر کاهش و یا افزایش می یابند. فرضیه بوزیمان سعی دارد که با کمک آمار از ریشه های وجودی ...  بیشتر

تحلیل روایی رمان الشحاذ (گدا) اثرِ نجیب محفوظ

کمال باغجری؛ علی بشیری

دوره 7، شماره 12 ، شهریور 1394، ، صفحه 51-79

https://doi.org/10.22067/jall.v7i12.38014

چکیده
  مقاله پیش‌رو خوانشی است روایت‌شناختی از رمان الشحاذ (گدا) اثرِ نجیب محفوظ. در این مقاله، اصلی‌ترین مؤلفه‌ها و عناصر روایت‌شناختی این رمان از قبیل: زاویه ‌دید، کانونی‌سازی، نحوه ارائه گفتار و افکار، عنوان، توصیف، تشبیه، زمان (زمان روایت و آغاز رمان) و مکان در بوته تحلیل روایت‌شناختی قرار گرفته است. اصلی‌ترین نتیجه حاصل از این ...  بیشتر