تحلیل ناامنی نشانه‌ای در رمان «لیلة الملیار» از غادة السمان

زهره قربانی مادوانی؛ مینا عربی

دوره 10، شماره 18 ، بهمن 1397، ، صفحه 167-191

https://doi.org/10.22067/jall.v10i18.68954

چکیده
  هر فرد از جامعه با تولید رمزگان نشانه‌ای خاص خود، ضمن نمایش پایبندی به مجموعه‌ای از هنجارها و تعلق خود به طبقه خاصی از اجتماع، احساس امنیت یا عدم امنیت خود را به تصویر کشیده و به تناسب امر واکنش‌های متفاوتی را بروز می‌دهد. نشانه‌شناسی اجتماعی یکی از رویکردهای پژوهشی است که به بررسی این هنجارها و رمزگان نشانه‌ای می‌پردازد. بر اساس ...  بیشتر

نشانه شناسی اجتماعی داستان کوتاه «القمیص المسروق» کنفانی با تکیه بر سازه های گفتمانی هلیدی

تورج زینی وند؛ سمیه صولتی

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، ، صفحه 127-160

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.60045

چکیده
  نشانه شناسی اجتماعی، رویکردی کاربردی در بررسی متون است که دغدغۀ اصلی آن، درک نشانه های اجتماعی و رفتارهای معنادار است. با توجه به اهمیت به کارگیری نظریات علمی در فهم بهتر متون، سازه های گفتمانی هلیدی (اندیشگانی، میان فردی و متنی) را ابزاری برای بررسی یکی از داستان های کوتاه کنفانی با عنوان «القمیص المسروق» قرار دادیم که از حیث شمول ...  بیشتر