بررسی تلویح گفتار در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد الماغوط

روح الله صیادی نژاد؛ سعیده حسن شاهی

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22067/jall.v11i2.50048

چکیده
  تلویح­گفتار یکی از اساسی­ترین موضوعات زبانشناسی کاربردی است که  نخستین بار توسط «گرایس» مطرح شد. وی برای گفتگوها­ی عامه­ی مردم، مبانی منطقی با عنوان اصول همکاری وضع کرد که نادیده گرفتن این اصول موجب پیدایش گفتار تلویحی می­شود. این نظریه کارکرد بسیار ویژه­ای در نمایشنامه دارد؛ چرا که نمایشنامه افزون بر دارا بودن ...  بیشتر