شرح و بررسی مؤلفه‌های پایداری در شعر معاصر موریتانی

ایمان سحابی؛ حسین ناظری؛ عباس طالب زاده شوشتری

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22067/jall.v11i20.71710

چکیده
  موریتانی کشوری وسیع بافرهنگی ریشه‌دار در شمال غربی قاره که زبان رسمی آن، عربی است. این زبان، اساس فرهنگ و ادبیات موریتانی را تشکیل می‌دهد. تاریخ معاصر کشور موریتانی عرصه مبارزه مستمر مردم این سرزمین با استعمار و تلاش‌های آزادی‌خواهانه آن‌هاست. سال‌‌ها سلطه استعمار غربی بر این کشور، ضربه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متعددی بر ...  بیشتر