شرح و بررسی مؤلفه‌های پایداری در شعر معاصر موریتانی

ایمان سحابی؛ حسین ناظری؛ عباس طالب زاده شوشتری

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22067/jall.v11i20.71710

چکیده
  موریتانی کشوری وسیع بافرهنگی ریشه‌دار در شمال غربی قاره که زبان رسمی آن، عربی است. این زبان، اساس فرهنگ و ادبیات موریتانی را تشکیل می‌دهد. تاریخ معاصر کشور موریتانی عرصه مبارزه مستمر مردم این سرزمین با استعمار و تلاش‌های آزادی‌خواهانه آن‌هاست. سال‌‌ها سلطه استعمار غربی بر این کشور، ضربه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متعددی بر ...  بیشتر

بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری

انسیه طالبی؛ عباس طالب زاده شوشتری؛ احمدرضا حیدریان شهری

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، ، صفحه 161-202

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.54012

چکیده
  این جستار به ارائه نظریه کنش گفتاری آستین و تعاریف و تقسیمات وی و همچنین اقدامات تکمیلی سرل می پردازد. سپس خطبه های جنگ 34، 27، 25 و 179 را از دیدگاه نظریه کنش گفتاری بررسی کرده و تلاش می کند پنجره ای به روی تحقیقات کاربرد شناسانه و کنش گفتاری در متون ادبی بگشاید. به‌منظور نیل به این هدف، در ابتدا به برشماری کنش های گفتاری پنج گانه و مفاهیم ...  بیشتر