نشانه‌شناسی سوره "قریش" از منظر فردیناند دوسوسور و رولان بارت

علی پیرانی شال؛ نیلوفر زریوند

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 51-69

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.2107-1067

چکیده
  نشانه‌شناسی ساختارگرای دوسوسور، سبک زبانی متن و زیبایی‌شناسی آن را آشکار ساخته و در پی تحلیل معانی ضمنی نیست و در مقابل، نشانه‌شناسی پساساختارگرای رولان بارت، در پی تحلیل دلالت‌های معنایی متعدد در متن است. جستار پیش­رو بر آن است تا با تکیه ‌بر نظریات این دو نشانه­شناس و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سوره قریش و مقایسه آن از ...  بیشتر

کشف معانی در متن از نظریه معنی المعنی تا عدم قطعیت معنا

حسین آشوری؛ محمد صالح شریف عسکری؛ سید عدنان اشکوری؛ علی پیرانی شال

دوره 8، شماره 15 ، شهریور 1395، ، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.45920

چکیده
  ممعناشناسی و دلالت‌های معنایی یک متن، از مهم‌ترین مسائل مورد توجه پژوهشگران است. عبدالقاهر جرجانی از جمله پژوهشگرانی است که به این موضوع، توجه داشت. وی با تکیه بر حاکمیت منظور مؤلف در شناخت معانی متن، نظریه معنی‌المعنی را ارائه کرد. این نظریه عامل تمایز میان زبان عادی و شعری است و معنای ثانویه‌ای به متن ادبی می‌افزاید. در دهه‌های ...  بیشتر