نشانه‌شناسی سوره "قریش" از منظر فردیناند دوسوسور و رولان بارت

علی پیرانی شال؛ نیلوفر زریوند

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 51-69

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.2107-1067

چکیده
  نشانه‌شناسی ساختارگرای دوسوسور، سبک زبانی متن و زیبایی‌شناسی آن را آشکار ساخته و در پی تحلیل معانی ضمنی نیست و در مقابل، نشانه‌شناسی پساساختارگرای رولان بارت، در پی تحلیل دلالت‌های معنایی متعدد در متن است. جستار پیش­رو بر آن است تا با تکیه ‌بر نظریات این دو نشانه­شناس و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سوره قریش و مقایسه آن از ...  بیشتر