نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 حکیم سبزواری

چکیده

سنّت و استعداد فردی از منظر الیوت و أدونیس دو مفهوم اساسی در بطن خود دارند و آن دو مفهوم عبارت‌اند از ذهن و زبان. ذهن به عنوان فاعلِ شناسا به تصویرسازی از پدیده های هستی می پردازد و آن ها را در قالب زبان می ریزد. در تفکّر ایشان دو مقوله ذهن و زبان تا جایی درهم آمیخته می شوند که هستی به مثابه زبان گرفته می شود. این دو مفهوم پیوند عمیقی با مفهوم زمان در تلقّی فلسفی از منظر های دیگر، پیدا می کنند. ما در این مقاله این ارتباط را تحت عنوان سنّت مورد بررسی قرارمی دهیم. در قطب دیگر این مفاهیم، استعداد فردی قراردارد که تحت عنوان نقد روان کاوی در تلقّی فروید، قابل بررسی می باشد. این مقاله بر آن است تا مفاهیم ذهن، زبان و زمان را در آرای أدونیس و الیوت مورد بررسی و مداقّه قراردهد و در پایان، شِمای کلّی از منظر این دو شاعر عربی و انگلیسی از حیث نگاه شاعرانه به هستی به خواننده ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

ایگلتون، تری. (1380). پیش درآمدی بر نظریّه ادبی. تری ایگلتون. ترجمه عباس مخبر- تهران: نشر مرکز.
سلدن، رامان؛ ویدوسون، پیتر. (1384). راهنمای نظریّه ادبی معاصر. رامان سلدن و پیتر ویدوسون. ترجمه عباس مخبر. تهران: طرح نو.
هارلند، ریچارد. (1386). دیباچه ای تاریخی یر نظریّه ادبی (از افلاطون تا بارت). ریچارد هارلند. ترجمه بهزاد شوکت. گیلان: دانشگاه گیلان.
ابجدیان، امراله. (1387). تاریخ ادبیّات انگلیس (شعر و نقد ادبی سده بیستم). امراله ابجدیان. شیراز: دانشگاه شیراز.
علوی مقدم، مهیار. (1377). نظریّه های ادبی (صورت گرایی و ساختارگرایی). مهیار علوی مقدّم. تهران: سمت.
برسلر، چارلز. (1389). در آمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادبی. چارلز برسلر. ترجمه مصطفی عابدینی‌فرد. تهران: نیلوفر.
یویس، رابرت کان و همکاران. (1383). نقد ادبی نو. رابرت کان دیویس و همکاران. مترجمان هاله لاجوردی و همکاران. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
همتی، احمد. (1379). تاریخچه نقد ادبی. ورنون هال. ترجمه احمد همّتی. تهران: روزنه.
ادونیس. (1985). الشعریّه العربیّه. أدونیس. بیروت: دار الآداب.
ــــــ . (1981).سیاسه الشّعر. أدونیس. بیروت: دار الآداب.
ــــــ . (1983). زمن الشّعر. أدونیس. بیروت: دار االعوده.
ــــــ . (1990).کلام البدایات. أدونیس. بیروت: دار الآداب.
ــــــ . (1980). فاتحه لنهایات القرن. أدونیس. بیروت: دار العوده.
ــــــ . (1992). الصوفیّه و السّوریالیّه. أدونیس. بیروت: دار السّاقی.
CAPTCHA Image