علمی - پژوهشی
دلالت عاطفی شعر از دیدگاه نظریه بیان در تحلیل تائیه دعبل

حسام حاج مومن؛ رضا ناظمیان

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1394، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/jall.v7i13.41149

چکیده
  «نظریۀ بیان» یکی از نظریه های زیبایی شناسی است که شرط لازم هنر را بیانگریِ عاطفی میداند. از این دیدگاه، شعر اثری هنری است که تجربۀ عاطفی شاعر را به مخاطب انتقال میدهد تا وی آنرا باز تجربه کند. لذا این نظریه بر سه رکن بنیان دارد: انتقال عاطفه از سوی شاعر، شعر به عنوان وسیلۀ انتقال عاطفه، دریافت عاطفه از سوی مخاطب. چون شعر از عناصر زبانی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی

احمدرضا حیدریان شهری؛ منصوره حاجی هادیان

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1394، صفحه 30-57

https://doi.org/10.22067/jall.v7i13.35300

چکیده
  داستان سفر قهرمان و گذشتن از مراحل دشوار برای نیل به مقصودی معین و بخشیدن رهآورد این سفر پرمخاطره به یاران، کهن‌الگویی است که ژوزف کمبل (1987-1904)، اسطورهشناس آمریکایی را بر آن داشت تا با بررسی شواهدی متعدد از قصه‌ها و افسانه‌های مختلف جهان، طرح جامعی را به شیوه رایج ساختارگرایان، برای ارائه نمایه بنیادین کهن‌الگوی سفر قهرمان، ارائه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
عامل سوم جزم: واقع شدن در جواب طلب

امیرحسین رسول نیا

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1394، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22067/jall.v7i13.31949

چکیده
  قرآن، معجزه جاوید و پدیده شگفت تاریخی است که مؤمنان به منشأ آن، که قدرت بی‌پایان دارد، تردید نکرده اند. به همین جهت در هر زمان و مکان به بررسی و پژوهش پیرامون آن می پردازند. از طرف دیگر سال های زیادی است که مسائل و قواعد نحوی، زبان به زبان نقل گشته و کتاب های نحوی قدیم قواعدی را کشف و منتقل نموده اند. در ادبیات معاصر پژوهش های زیادی انجام ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واکاوی مفهوم مدرنیسم در اندیشۀ احمد عبدالمعطی حجازی

سیدحسین سیدی

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1394، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22067/jall.v7i13.47591

چکیده
  هدف این مقاله تبیین دیدگاه حجازی شاعر نوگرای مصری پیرامون مدرنیسم ادبی است. نزاعی که میان سنت‌گرایانونوگرایان در شعر معاصر عرب رخ داده است، موجب شد تا شاعران معاصر به موضع‌گیری پیرامون مدرنیسم بپردازند. برای دستیابی به دیدگاه حجازی ابتدا به تبیین مفهوم مدرنیسم وسنت پرداخته می‌شود وسپس به دو رویکرد گسست وپیوست این دو در اندیشه حجازی. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی درمان درد فراق (نوستالژی) در شعر نازک الملائکه و سهراب سپهری

محمد شیخ

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1394، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22067/jall.v7i13.45936

چکیده
  درد فراق (نوستالژی) دردی است که به سبب جدایی و دوری از مطلوب یا اندیشیدن به نامطلوب در فرد تجلّی می یابد و شاعر یا نویسنده به بیان آن می پردازد. همچنین درمان درد فراق (نوستالژی) به تلاش شاعران برای رهایی از اندیشه دردناک و حسرت‌آور نوستالژی گفته می شود. نازک الملائکه (2007-1923) و سهراب سپهری (1307-1359) ازجملۀ شاعران نوستالژیکی معاصر ادبیات عربی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اسباب پیدایش مناظرات میان ابوبکر خوارزمی و بدیع‌الزمان همدانی

عبدالباسط عرب یوسف آبادی

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1394، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22067/jall.v7i13.50095

چکیده
  یکی از پدیده‌های ادبی قرن چهارم، مناظرات ادبی است که میان ادبای بزرگ آن دوران برپا می‌شد و مناظرات خوارزمی (323-383ق) و بدیع‌الزمان (358-398هـ.ق) از مشهورترین آن‌ها به شمار می‌آید. خوارزمی که ادیب پرآوازه نیشابور بود مورد حسادت جمعی از علما و بزرگان آن عصر قرار گرفت و آنان با توطئه‌چینی، بدیع‌الزمان را تطمیع کرده و از این طریق به صف‌آرائی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
سنّت و استعداد فردی از دیدگاه الیوت و أدونیس

رضا محمدی؛ حسین شمس آبادی

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1394، صفحه 127-154

https://doi.org/10.22067/jall.v7i13.42105

چکیده
  سنّت و استعداد فردی از منظر الیوت و أدونیس دو مفهوم اساسی در بطن خود دارند و آن دو مفهوم عبارت‌اند از ذهن و زبان. ذهن به عنوان فاعلِ شناسا به تصویرسازی از پدیده های هستی می پردازد و آن ها را در قالب زبان می ریزد. در تفکّر ایشان دو مقوله ذهن و زبان تا جایی درهم آمیخته می شوند که هستی به مثابه زبان گرفته می شود. این دو مفهوم پیوند عمیقی با ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
أسلوب "الموال" ومکانته فی الشعر الشعبی الخوزستانی

رسول بلاوی

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1394، صفحه 155-173

https://doi.org/10.22067/jall.v7i13.41852

چکیده
  إنّ الشعر الشعبی یمثّل جزءا ضخما من التراث الثقافی والأدبی لکل شعب، ومتممّا له، فلا یمکن فصله عن دراسة الأدب الفصیح، إذ یحفظ بین دفتیه بعض الجوانب اللغویة، والثقافیة، والأدبیة. وقد حظی هذا النوع من الشعر العامی فی سائر البلدان بالإهتمام والعنایة من قبل الباحثین المهتمین بالدراسات الفولکلوریة، فکلما زادت هذه الدراسات تکشّفت لنا ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بائیة الکمیت ابیاتها ورموزها وطرق الاستشهاد بها (طربت وما شوقاً إلی البیض أطرب)

سید حیدر فرع شیرازی

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1394، صفحه 175-203

https://doi.org/10.22067/jall.v7i13.41216

چکیده
  إنّ الکمیت من الشعراء السیاسیین الملتزمین بحب أهل البیت (ع) فی العصر الأمویکان أدیباً وخطیباً وفقیهاً وحافظاً للقرآن الکریم. إنّه قد اتّهم من قبل خصومه بأنّه خطیب ولیس بشاعر ورُمی بعدم حجیةکلامه علی لسان منافسیه ومناوئیه خاصّة فی قصائده المعروفة بالهاشمیات المتسمة بسیاسة وعقیدة وجهاد والتی نظمها فی أخریات عمره. وأمّا من بین هاشمیاته ...  بیشتر