دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، شهریور 1394 
حقیقت یابی وأدالبنات

صفحه 81-99

10.22067/jall.v7i12.46099

محمود خورسندی؛ علیرضا خورسندی؛ سیدمحمد موسوی بفروئی


نگاهی به امثال‌وحکم در ادب خراسان (قرن 4 و 5)

صفحه 230-2207

10.22067/jall.v7i12.54442

حامد نقشبندی؛ سید محمد باقر حسینی؛ علی نوروزی؛ حسین ناظری