علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی واژه افزایی در فارسی و عربی (با تکیه بر سه عنصر اشتقاق، ترکیب و تغییر معنایی کلمات)

ادریس امینی؛ ابوالحسن امین مقدسی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37326

چکیده
  نگارندگان در این مقاله، فرایند واژه افزایی این دو زبان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و توانایی ها و محدودیت های هریک از این دو زبان را در مسیر پویایی و زایایی نشان داده اند. این پژوهش، اشتقاق، ترکیب و تغییر معنایی کلمات را به عنوان سه سازوکار اصلی و مشترک میان این دو زبان در حوزه واژه افزایی مورد مطالعه و دقت نظر قرار داده است. مطالعه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واقع گرایی در داستان های «مدیر مدرسه» آل احمد و «زقاق المدق» نجیب محفوظ

امید ایزانلو؛ حسن عبدالهی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37327

چکیده
  واقع گرایی جهان را آنگونه که هست به نمایش می گذارد، نه آنگونه که می خواهیم. رمان واقع گرا نیز تصویری از جامعه با تمام زشتی و زیبایی های آن است. رمان نویس، حادثه ای را در یک مکان مشخص، یک برهه زمانی معین و با کمک شخصیت های داستانی ترسیم می کند و با انتخاب زاویه دید به آن جهت می دهد. تصویری که در پس پرده زمان، مکان، شخصیت ها و از زوایه دید ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل اجتماعی‌ـ شناختی اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی

سمیه حاجتی؛ علی صفایی سنگری

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، صفحه 45-79

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37329

چکیده
  ادبیات انتقادی همواره منعکس‌کننده جهت‌گیری‌ها و اندیشه‌های مبارزان علیه حاکمیت‌های استبدادی بوده است. وجود رویدادهای عرصه اجتماعی و سیاسی زمینه مشترکی در ادبیات فارسی و عربی برای حضور شاعران در این حیطه فراهم کرده است. اشعار سیاوش کسرایی و احمد مطر نیز از جهت زمینه اجتماعی، محتوا و استراتژی‌های زبانی در حوزه انتقادی قرار دارند؛ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی جریان سیال ذهن در داستان "السفینه" جبرا ابراهیم جبرا

سید محمد باقر حسینی؛ راضیه خسروی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37330

چکیده
  جریان سیال ذهن به ارائه جنبه های روانی اشخاص داستان می پردازد و به کل حوزه آگاهی و واکنش عاطفی ـ روانی فرد گفته می شود که از سطح پیش گفتار آغاز شده و به بالاترین سطح که سطح کاملاً مجزای تفکر منطقی است، می انجامد. داستان « السفینه» از جبرا ابراهیم جبرا از جمله داستانهای معاصر عربی است که به این شیوه نوشته شده است. نویسنده با ارائه آمیزه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شخصیت عاذله در آیینه شعر جاهلی

هاجر صداقت مهر؛ زینه عرفت پور

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، صفحه 99-128

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37331

چکیده
  از موضوعات پرکاربــرد در شعر جاهلی، عاذله (زن سرزنش گر) و انواع ملامت های وی نسبـت به شاعر و رفتـار و کـردار او است. ترس از مرگ و تمایل به باقی ماندن نام نیک و قهرمان بودن، شاعـر را به افراط در انفاق مال و شجاعت و بی‌پروایی می‌کشاند، و از طـرف دیگر شاعر از فقر و مرگ و نیستی احساس نگرانی می‌کند؛ و از این رو دو شخصیت متضاد در شعرش جلوه‌گر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل موازنه ای دو سوگ چامه از ابوفراس حمدانی و محمود سامی البارودی

علی اکبر ملایی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37332

چکیده
  ابوفراس حمدانی شاعر با احساس قرن چهارم هجری است که در زندان رومیان، چکامه ای در سوگ مادرش به نظم کشید و بارودی، شاعر باذوق قرن سیزدهم هجری است که در روزگار تبعید، به یاد همسر فقیدش اشک حسرت ریخت و طرح چامه ای باشکوه را در انداخت. این دو چکامه از جمله باشکوه ترین سوگ سرودهای این دو سراینده و ادبیات عربی است. تحلیل ساختاری و محتوایی این ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
خوانش‌های گوناگونِ شاعران معاصر عربی از داستان حضرت ایوب (ع)

علی نجفی ایوکی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، صفحه 157-187

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37333

چکیده
  شاعران معاصر عربی برای بیان تجربه‌های گوناگون، اهداف مورد نظر و نیز برای رهایی شعر از حالت خطابه‌گری و گزارشی و در راستایِ اصالت‌بخشی به اثر ادبی، به فراخوانی چهره های سنتی و بویژه چهره‌های دینی روی آورده اند. آنان این شخصیت ها را به دلیل برخورداری از دلالت‌های بالقوه و سازگاری با تجربه‌های معاصر خویش بکار گرفته و به منظور انتقال ...  بیشتر