علمی - پژوهشی
کارکرد توصیف در رمان حین ترکنا الجسر

راضیه سادات سادات الحسینی؛ فرامرز میرزایی

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.32403

چکیده
  رمان ظرفیت و پتانسیل آن را دارد تا آرمانهای والای انسانی را به بهترین وجه و با زبان خاص خود به تصویر کشیده و چونان ابزاری در دست نویسنده اش بیانگر دغدغه های او باشد. رمان «حین ترکنا الجسر» عبدالرحمان منیف از جمله رمانهایی است که بعد از شکستهای متوالی اعراب در برابر اسرائیل نگاشته شده و تصویرگر رنجها و آرزوهای یک انسان جویای آزادی و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقد رمان «عصفور من الشرق» از نگاه جامعه‌شناسی مکتب فرانکفورت

روح الله صیادی نژاد؛ راضیه نظری

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.36856

چکیده
  موضوع اجتماعی «انتقاد» در جامعه‌شناسی ادبیات با ظهور مکتب فرانکفورت، شکلی منسجم‌تر و علمی‌تر یافته است. رمان «عصفور من الشرق» که مبتنی بر واقع‌گرایی انتقادی است، با انعکاس هدفمند شرایط جامعه و با انگیزه هشدار نسبت به تغییرات جهان و همچنین ورود «سرمایه‌داری» نگاشته شده است. هدف از پژوهش فوق تبیین رویکرد نویسنده متعهد، «توفیق ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اصول و شیوه های نقد ادبی نزد ابوالقاسم السبتی

علی باقر طاهری نیا؛ سبحان کاوسی؛ سید مهدی مسبوق

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.35937

چکیده
  منتقدان ادبی در سنجش آثار ادبی شیوه ها و معیارهایی دارند که بر اساس آن هر اثر ادبی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند. این معیارها و شیوه ها از دیر باز مورد توجه ناقدان ادب عربی قرار گرفته و آنان به فراخور عوامل مختلف تاریخی، ادبی و اجتماعی آثار هم عصران و پیشینیان خود را مورد نقد و ارزیابی قرار داده اند؛ از جملۀ این دوره ها عصر بنی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقد و بررسی ترجمه غزلیات حافظ به زبان عربی

محمدرضا عزیزی

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، صفحه 73-101

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.34065

چکیده
  در مقالة حاضر، هشت ترجمه موجود از تمام یا گزیده ای از غزلیات خواجه حافظ شیرازی به زبان عربی گردآوری و معرفی می گردد. میزان توفیق مترجمان عرب زبان در انتقال اندیشه و هنر حافظ بررسی می شود و به کیفیت فهم اشعار و تمایز سبکی این ترجمه ها در زبان مبدأ و مقصد پرداخته می شود. رویکرد ترجمه اعم از تحت‌اللفظی، ارتباطی و آزاد بیان می شود؛ تلاش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی مضامین عشق عذری در «لیلی و مجنون» و «عروه و عفراء»

فرشته محمدزاده؛ حسن عبدالهی

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، صفحه 103-121

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.18025

چکیده
  «لیلی و مجنون» یکی از برجسته ترین داستان های عاشقانه است که در ساختار، مضمون و نقش مایه های خود اشتراکات بسیاری با داستان «عروه و عفراء» دارد، در حالی که هر دو نمودی از عشق عذری و پاک هستند؛ از این رو شایستگی مقایسه و تطبیق با یکدیگر را دارند. نگارندگان در این پژوهش بر آنند که با تطبیق، توصیف و تحلیل این دو داستان مهم ترین ویژگی های عشق ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی عوامل پیدایش شعر عربی سیستان و ویژگیهای آن در قرنهای چهارم و پنجم هجری

حسین ناظری؛ جواد غلامعلی زاده

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، صفحه 123-146

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.46594

چکیده
  دو قرن چهارم و پنجم هجری، عصر طلائی شعر عربی در ایران به حساب می آیند؛ به طوریکه در تمامی نواحی ایران جنبش عظیمی در رابطه با شعر عربی شاهد هستیم. یکی از این نواحی که سهم عمده ای در رشد و شکوفایی شعر عربی در ایران داشته، اما هنوز در رابطه با آن پژوهشی صورت نگرفته، سیستان است. از این رو پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی عوامل پیدایش شعر عربی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ثنائیة التوظیف لقناع المسیح(ع) فی شعر السیّاب

علی اصغر حبیبی؛ عبدالحمید احمدی

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، صفحه 147-172

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.43458

چکیده
  إنّ من أهمّ ما یمیّز الشعر المعاصر, هو استعراض الموضوعات السیاسیة والاجتماعیة المتنوّعة التی تحیط بالشاعر بطریقة فنّیة غیر مباشرة, ممزوجةً بالنزعات الذاتیة والجوانب الغنائیة. فالشاعر المعاصر یقوم علی أساس التزاماته الشعریة بالإفادة من الأشکال الفنّیة المتنوّعة کالرمز، واستدعاء الشخصیّات التراثیة. وجدیر بالقول إنّ تقنیة القناع ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
قصیدة النثر و جذورها الرومانسیّة

عباس طالب زاده شوشتری؛ احمد خنیفی زاده

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، صفحه 173-191

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.31519

چکیده
  تناقش هذه المقالة أسس قصیدة النثر الفنیة وتحاول ان تبحث عن اشتراکها او تشابهها مع اسس المدرسة الرومانسیة واصولها. تلتقی قصیدةُ النثر فی معظم اسسها ومباحثها بالمذهب الرومانسی حتی کأنّها اعتمدت علیه واستفادت من مبادئه واصوله وحاولت ان تطوّرها تطورا یجعلها مختلفة عن الرومانسیة.یعتمد المذهب الرمانسی فی الشعر فی بعض قصائده علی النزعة ...  بیشتر