واکاوی جلوه‌های کهن‌الگوی آنیموس در شعر نازک الملائکه

طاهره میرزاده صوغانی؛ علی اکبر احمدی چناری؛ علی اصغر حبیبی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22067/jallv13.i3.2106-1055

چکیده
  در الگوی روانکاوی یونگ، ساحت روان هر انسان متشکل از دو عنصر نرینه و مادینه است که فقط قطب موافق آن عیان است و دیگری در درون، نهفته است. آنیموس یا نرینة درون، ساحت مردانة وجود هر زن است که مسئول خلق و خو و روحیات مردانه است و به طور ناخودآگاه بر رفتار، عملکرد، گفتار و حیات روانی زن اثر می­ گذارد. در باور یونگ اگر زن بتواند این نیروی درونی ...  بیشتر

تحلیل و مقایسه سبک شخصیت پردازی رمان های عصفور من الشرق والشحاذ( بر اساس نظریه آماری بوزیمان)

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی

دوره 10، شماره 18 ، بهمن 1397، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22067/jall.v10i18.39567

چکیده
  هدف این جستار مقایسة سبک شخصیت پردازی رمانهای "عصفور من الشرق" و"الشحاذ" بر اساس اسلوب آماری است. اسلوب آماری روشی است، که بوزیمان برای شناسایی و مقایسه اسلوبها پایه ریزی نموده است. وی در نظریه خود فرض را بر وجود متغییرهای صرفی می گذارد، که با خطوطی دلالت گر کاهش و یا افزایش می یابند. فرضیه بوزیمان سعی دارد که با کمک آمار از ریشه های وجودی ...  بیشتر

بررسی سه مؤلفه زمانیِ "نظم"، "تداوم" و "بسامد" در رمان «ذاکره الجسد» اثر احلام مستغانمی (بر اساس نظریه زمان روایی ژرار ژنت)

علی اصغر حبیبی

دوره 6، شماره 10 ، مرداد 1393، ، صفحه 29-61

https://doi.org/10.22067/jall.v6i10.40961

چکیده
  رمان ذاکره الجسد، اثر نویسنده الجزایری، احلام مستغانمی، داستانی سیاسی- اجتماعی و عاشقانه است که موفق به دریافت جایزه "نور" به عنوان برترین اثر ادبی زنانه در جهان عرب شده است. از میان ساختمایه های روایی، عنصر زمان روایت، در این رمان مؤلفه ای قابل اعتنا است. کامل ترین تئوری پیرامون عنصر زمان در داستان، نظریه ژرار ژنت است. از نظر ژنت، زمان ...  بیشتر

ثنائیة التوظیف لقناع المسیح(ع) فی شعر السیّاب

علی اصغر حبیبی؛ عبدالحمید احمدی

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، ، صفحه 147-172

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.43458

چکیده
  إنّ من أهمّ ما یمیّز الشعر المعاصر, هو استعراض الموضوعات السیاسیة والاجتماعیة المتنوّعة التی تحیط بالشاعر بطریقة فنّیة غیر مباشرة, ممزوجةً بالنزعات الذاتیة والجوانب الغنائیة. فالشاعر المعاصر یقوم علی أساس التزاماته الشعریة بالإفادة من الأشکال الفنّیة المتنوّعة کالرمز، واستدعاء الشخصیّات التراثیة. وجدیر بالقول إنّ تقنیة القناع ...  بیشتر

واکاوی نقاب تموز در شعر بدر شاکر السیاب

دکتر علی اصغر Asghar حبیبی

دوره 3، شماره 5 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i5.11232

چکیده
  انگاره ها و اسطوره ها به عنوان یکی از شالوده‌های میراث کهن کارکرد ارزشمندی دارند. این کارکرد به وسیله‌ی تکنیک های فنی و ادبی تنوع بیشتری می یابد و تأثیر عمیق‌تری بر جا می گذارد. شاعر معاصر برای آن که تجربه‌ی شعری خویش را از سطح فردی به سطحی بشری و ملموس ارتقا دهد از شخصیت های اسطوره‌ای، دلالتی همسو با تجربه‌ی معاصر خویش می آفریند ...  بیشتر