بررسی نقش ساز‌و‌کار تقابل در پیوند آیات قرآن (با محوریت سوره‌ی آل عمران)

نور محمد خدایاری؛ حسن عبدالهی؛ علی نوروزی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22067/jallv13.i4.59538

چکیده
  تقابل معنایی یکی از ابزارهای هنری و زیبایی آفرین است که بالاترین مراتب زیبایی را در ساختار و محتوای قرآن کریم باعث گشته است. توجه و مطالعه­ی زیباشناسی تقابل و ساختار­های تقابلی در آیات ارجمند قرآن می­تواند با تقدیم مفاهیم نهفتة ارزشمند و داده­های هنری احساس­‌برانگیز، به بازنمودن برخی ابهامات و پیچش­های معنایی در آن­ها ...  بیشتر

بررسی اعتبار شعر جاهلی به ‌عنوان مصدر استشهاد در نحو عربی

محمد جواد سلمانی زارچی؛ حسن عبدالهی؛ حسین ناظری

دوره 9، شماره 17 ، شهریور 1396، ، صفحه 103-129

https://doi.org/10.22067/jall.v8i17.34941

چکیده
  شعر قدیم عربی، به‌ویژه شعر جاهلی، ازمهم‌ترین مصادر استشهاد در زبان عربی به شمار می‌آید که نحویون در توجیه و تدوین بسیاری از قواعد صرف و نحوی از آن استفاده می‌کردند. با توجه به این که پایه و اساس قواعد صرف و نحو مبتنی بر سخن قدیم عرب اعم از شعر و نثر و نیز آیات قرآن کریم است، نحویان از میان منابع استشهاد در نحو (قرآن کریم، کلام عرب، حدیث، ...  بیشتر

بررسی تطبیقی مضامین عشق عذری در «لیلی و مجنون» و «عروه و عفراء»

فرشته محمدزاده؛ حسن عبدالهی

دوره 6، شماره 11 ، مرداد 1393، ، صفحه 103-121

https://doi.org/10.22067/jall.v6i11.18025

چکیده
  «لیلی و مجنون» یکی از برجسته ترین داستان های عاشقانه است که در ساختار، مضمون و نقش مایه های خود اشتراکات بسیاری با داستان «عروه و عفراء» دارد، در حالی که هر دو نمودی از عشق عذری و پاک هستند؛ از این رو شایستگی مقایسه و تطبیق با یکدیگر را دارند. نگارندگان در این پژوهش بر آنند که با تطبیق، توصیف و تحلیل این دو داستان مهم ترین ویژگی های عشق ...  بیشتر

واقع گرایی در داستان های «مدیر مدرسه» آل احمد و «زقاق المدق» نجیب محفوظ

امید ایزانلو؛ حسن عبدالهی

دوره 5، شماره 9 ، مرداد 1392، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22067/jall.v5i9.37327

چکیده
  واقع گرایی جهان را آنگونه که هست به نمایش می گذارد، نه آنگونه که می خواهیم. رمان واقع گرا نیز تصویری از جامعه با تمام زشتی و زیبایی های آن است. رمان نویس، حادثه ای را در یک مکان مشخص، یک برهه زمانی معین و با کمک شخصیت های داستانی ترسیم می کند و با انتخاب زاویه دید به آن جهت می دهد. تصویری که در پس پرده زمان، مکان، شخصیت ها و از زوایه دید ...  بیشتر

ماهیتِ الف و نگارشِ آن در عربی و فارسی

حسن عبدالهی

دوره 4، شماره 6 ، آبان 1391

https://doi.org/10.22067/jall.v4i6.16284

چکیده
  همزه و الف یک حرف هستند یا دو حرف؟ دراین باره دو دیدگاه مغایر وجود دارد؛ برخی حروف الفبای عربی را 28 و بعضی 29 حرف میدانند. دیگرآنکه الف با یکی از سه نشانه ا، ی، و نوشته میشود: «دعا»، «رمیٰ»، «صلٰوه». جز این ها، الف گاهی نوشته میشود، ولی خوانده نمیشود، و گاهی خوانده میشود، ولی نوشته نمیشود. مجموعِ این مسائل باعث شده که نویسندگان، بهویژه ...  بیشتر