بررسی و تحلیل مفهوم ادبیّت متن و مؤلفه‌های آن از نگاه ادونیس

سمیه بیگ قلعه جوقی؛ سید حسین سیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22067/jall.2022.70431.1049

چکیده
  مفهوم ادبیّت‌متن و مؤلفه‌های آن، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه نقد ادبی به شمار می‌رود که علی‌رغم تلاش‌های فراوان ناقدان و ادیبان هنوز برای آن تعریفی قطعی و مشخص ارائه نشده است؛ ادونیس نظریه‌پرداز و منتقد برجسته عرب، یکی از معدود ناقدانی می‌باشد که توانسته درباره ادبیّت نظریات جدیدی را مطرح سازد. دیدگاه‌های وی در این ...  بیشتر

نقد ادبی
الأسطورة فی الشعر النسوی الحدیث العربی والغربی، (إدیث سیتویل1946، نازک الملائکة 2007) أنموذجا

آلاء مهدی مزهر البریج؛ سید حسین سیدی؛ ضرغام قبانچی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 16-36

https://doi.org/10.22067/jallv15.i1.2208-1179

چکیده
  یعد توظیف الأسطورة من إحدى الأدوات التعبیریة الجمالیة التی اهتدى إلیها شعراء الحداثة، واستعانوا بها فی شعرهم، وقد عظم توظیفها فی الشعر الحدیث حتى غدت من أهم ظواهر الأدب الحدیث والمعاصر، وشکل استعمالها سمة من سمات الأدب الحدیث فما یکاد یکون هناک عمل شعری یخلو من الإشارات الرمزیة والأسطوریة، وفی محاولة البحث حول نمط المرأة الشاعرة ...  بیشتر

معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «تلّ» در قرآن کریم

حسن دهقان؛ سید حسین سیدی؛ حسین ناظری

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.85485

چکیده
   نگارش پیش رو، معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «تلّ» است که ازجمله واژگان تک کاربرد (hapax legomenon) قرآن کریم به شمار می‌آید. شناخت واژگان به‌عنوان ارکان اصلی تشکیل‌دهنده ساختار جمله در فهم مقصود گوینده نقش بسزایی دارد ازاین‌رو کنکاش در سیر تحول واژگان و روابط معنایی آن‌ها را ضروری دانسته و بدین پژوهش اقدام کرده‌ایم. آشنایی مختصر ...  بیشتر

بررسی استدلال تحدی در چاچوب نظریه استدلال‌ورزی

شادی دوگانی؛ اعظم استاجی؛ سید حسین سیدی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22067/jallv13.i2.82099

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه و تحقیق بروی استدلال‌های به‌کاررفته در آیات تحدی بر اساس چارچوب معرفی‌شده داگلاس والتون(2008) است. در این پژوهش استدلال‌های آیات تحدی را با استدلال‌های پیشنهادی والتون(2008) مقایسه، و سپس به بررسی نتایج حاصل از آن پرداخته‌ایم. والتون در حوزه فلسفه به بررسی انواع استدلال‌های مورد استفاده در بافت‌ها‌ی ...  بیشتر

خوانشی نشانه شناختی بارویکردی لایه ای از زبان شعری امل دنقل مطالعه موردی قصیده «البکاء بین یدی زرقاءالیمامه

آزاده قادری؛ حسین سیدی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 60-76

https://doi.org/10.22067/jall.v12.i1.66268

چکیده
  نشانه‌شناسی، روش نقدی متن محوری است که با رویکردی نظام­مند به مطالعه همه عواملی که در تولید و تفسیر معنا یا در فرایند دلالت شرکت دارند، می‌پردازد. امل‌دنقل به‌عنوان فردی از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند و شاعری ملتزم به اجتماع خود که دغدغه­مند است، زبان را ابزاری برای واکنش‌هایی مستقیم و غیرمستقیم علیه گفتمان­های قدرت ساز ...  بیشتر

سبک‌شناسی نحوی تشبیهات بلیغ در خطبه‌های نهج‌البلاغه

زهرا راه چمنی؛ مرضیه آباد؛ حسن عبدالهی؛ حسین سیدی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 147-170

چکیده
  تشبیه بلیغ از زیباترین و پربسامدترین تشبیهات بکار رفته در خطبه‌های نهج‌البلاغه است؛ به‌گونه‌ای که حدود دوسوم تشبیهات خطبه‌ها را دربرمی‌گیرد، و ازآنجایی‌که نحو پایه و اساس  کلام است و تشبیهات بلیغ در ساختارها و شیوه‌های متنوع نحوی ارائه شده است و هر یک کارکرد و دلالت ویژه‌ای را دربردارد، ازاین‌رو پژوهش حاضر با روش توصیفی- ...  بیشتر

واکاوی مفهوم مدرنیسم در اندیشۀ احمد عبدالمعطی حجازی

سیدحسین سیدی

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1394، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22067/jall.v7i13.47591

چکیده
  هدف این مقاله تبیین دیدگاه حجازی شاعر نوگرای مصری پیرامون مدرنیسم ادبی است. نزاعی که میان سنت‌گرایانونوگرایان در شعر معاصر عرب رخ داده است، موجب شد تا شاعران معاصر به موضع‌گیری پیرامون مدرنیسم بپردازند. برای دستیابی به دیدگاه حجازی ابتدا به تبیین مفهوم مدرنیسم وسنت پرداخته می‌شود وسپس به دو رویکرد گسست وپیوست این دو در اندیشه حجازی. ...  بیشتر