بررسی گفتمان موقعیتِ تسلیم و امید به خدا در سوره کهف بر اساس نظام نقش‌گرای هلیدی

بهرعلی رضایی؛ عباس اقبالی؛ روح الله صیادی نژاد

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 88-108

https://doi.org/10.22067/jallv14.i2.2207-1165

چکیده
  در زبان‌شناسی نقش‌گرا معنای بافتی متون، محصول پیوند متن و موقعیتی است که در آن تولید می‌شود. مهم‌ترین کارکرد این نوع از نگاه در قرآن کریم آشکارسازی زوایای پنهان معنا در آن است. ضرورت این نوع از نگاه در بیان و اثبات این فرضیه است که بافت موقعیت مطرح شده در نظام نقش‌گرا، به‌ واسطه تعیین دقیق معنا به ‌عنوان یک قرینه اساسی در فهم، می­تواند ...  بیشتر

شگردهای زبانی (دستوری و آوایی) متنبی در اقناع از منظر پراگماتیسم

روح الله صیادی نژاد؛ شهرام امیری؛ عبدالحسین ذکایی

دوره 10، شماره 18 ، بهمن 1397، ، صفحه 119-147

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.44901

چکیده
  مکتب پراگماتیسم، ادبیات را به‌منزلۀ موثّرترین و زیباترین نوع گفتمان تلقی می­کند. گفتمانی که نه‌تنها زیبایی و جمال در آن موج می‌زند بلکه تمام کارکردها و وظیفه‌های ارتباطی زبان در آن موجود است. ازاین‌رو فن اقناع به‌عنوان هدف غایی هر نوع گفتمان در زیرمجموعه زبان‌شناسی کاربردی به‌عنوان علم گفتمان زبانی قرار می‌گیرد. ازآنجاکه کاربردشناسی ...  بیشتر