علمی - پژوهشی
تسهیل نحو در پرتو آموزش

حسینی Baqer حسینی؛ خسروی خسروی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v2i3.8966

چکیده
  قواعد نحوی در زبان عربی از ارکان مهم آموزش این زبان به شمار می‌آید. اما این امر پیوسته با مشکل پیچیدگی قواعد روبرو بوده است. بدون شک عوامل متعددی در مشکل بودن آموزش و فراگیری قواعد نحوی دخیل است. از جمله این عوامل می‌توان به خشک و بی‌روح بودن این ماده آموزشی، قدیمی بودن روش‌های تدریس، عدم توجه به هدفمندی تعلیم و تعلم آن اشاره کرد. علاوه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر زبان فارسی بر ادبیات عربی عصر جاهلی

حسینی اجداد نیاکی حسینی اجداد نیاکی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v2i3.8971

چکیده
  در زمینة شناخت تأثیر و تأثّر فرهنگ ها بر یکدیگر و شناخت میزان آن شاید رواج و گستره نفوذ واژه ها در یک منطقه صادق ترین گواه بر میزان تأثیرگذاری تمدنی بر تمدن دیگر باشد. در این مقاله تلاش شده به بررسی نفوذ واژگان فارسی در اشعار عربی عصر جاهلی و به تبع آن به بررسی نوع آن نفوذ، و نیز نقشی که حکومت تابع ایران در رونق-بخشی اشعار جاهلی داشت، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شیوه های پردازش مشاهیر خاورشناسی به تاریخ ادبیات عربی

دادخواه دادخواه؛ سعدونی سعدونی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v2i3.8973

چکیده
  در این نوشتار، با گذری بر مطالب و موضوعات موجود در کتاب های دسته ای از خاور شناسان پیرامون ادبیات عربی ؛ سبک تاریخ ادبیات نویسی وگرایش فکری و شیوه کار آنان، مورد بررسی وارزیابی قرار گرفته است.شناخت روش کار آنان در این زمینه، به ما کمک می کند تا دیدگاه‌های ویژه ایشان را بهتر بشناسیم و ضمن درک جایگاه " تاریخ ادب عربی" در مطالعات خاورشناسان؛ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
قیاس و سماع نحوی از دیدگاه ابوعلی فارسی

دکتر رضایی دکتر رضایی؛ یاری یاری

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v2i3.8974

چکیده
  نحویان از همان آغاز پیدایش نحو، به تدوین قواعد زبان عربی که قرآن به آن نازل گشته بود، همت گماشتند. آنان در این راه، چند اصل را مورد توجه قرار دادند: 1) برای تدوین قواعد نحو، تنها به زبان قبایل فصیح و اصیل عرب و نیز راویان مورد وثوق استناد کردند 2) قواعد نحو را بر لغت « مطّرد » و غالب در میان عرب‌ها بنیان نهادند و هر چه غیر آن را «شاذّ» و نادر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تناسب بین موقعــیت متنی و متـن در رومیّات ابوفراس(تحلیل سبکی قصیده‌ای * از رومیّات)

دکتر صدقی دکتر صدقی؛ دکتر فلاحتی دکتر فلاحتی؛ ملایی ملایی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v2i3.8975

چکیده
  تحلیل تجربه‌ شعری ابوفراس در قصیده‌ای از رومیات او و تببین عناصر سازنده‌ آن از جنبه‌های بلاغی، دلالیّ و نحوی اساس این گفتار را تشکیل می دهد. در این جستار طبیعت ویژه قصیده در گزینش شیوه تحلیلی به کار گرفته شده مؤثّر بوده و رسیدن به نتیجه تحقیق را هموارتر ساخته است. این مقاله از شیوه تحلیل گفتمان شعری که تکنیکی مؤثر برای کشف مقاصد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاریخ شعری عربی؛ حسن قریحة علمای شیعه در دو قرن اخیر

عبداللهی عبداللهی؛ امام زاده امام زاده

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v2i3.8976

چکیده
  تاریخ شعری صناعتی ادبی است که شاعر در آن، تاریخ وقوع حوادث و وقایع مهم و تلخ و شیرین را با ماده تاریخی مناسب ضمن یک یا چند بیت خود می‌آورد. این صنعت زیبای شعری در اشعار برخی از علمای شیعه، در دو قرن اخیر به گونه‌ای جذاب و زیبا دیده می‌شود. این گفتار مناسبت‌ها و مضامینی که در برهة زمانی یادشده در شعر علمای شیعه به صورت ماده تاریخ شعری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
حسن تعبیر در زبان وادبیات عربیشیوه ها و انگیزه ها

دکتر نوروزی دکتر نوروزی؛ عباس زاده عباس زاده

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/jall.v2i3.8979

چکیده
  تابو ها مقولات و مفاهیمی است که به واسطه حرمت عرفی یا اجتماعی و دینی از ذکر یا استفاده آن می‌پرهیزند. این حرمت و ناخوشایندی تابوها، انسان را به پردازش مفاهیم ناخوشایند، زشت، خشن و گستاخانه، در قالبی زیبا، خوشایند و پسندیده و دور از صراحت لهجه سوق داده است که از این شیوه معناپردازی به حسن تعبیر یاد شده است. مقوله حسن تعبیر از آغاز ...  بیشتر