علمی - پژوهشی
نمادهای پایداری زنان در شعر فدوی طوقان

احمدی چناری احمدی چناری؛ حبیبی حبیبی

دوره 3، شماره 4 ، مرداد 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i4.9311

چکیده
  مساله محوری این جستار، بررسی و تبیین جایگاه زنان در جریان مقاومت فلسطین از طریق واکاوی نمادهای مربوط به آنها در شعر فدوی طوقان است. او به عنوان نماینده و الگوی شعر پایداری بانوان شناخته می شود و اشتهارش تا حدی در سایه شخصیت ادبی برادرش، ابراهیم طوقان ، قرار گرفته است. فدوی، نقش مهمی در ترسیم مجاهدات‌های زنان فلسطینی در مبارزه علیه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ویژگی‌های فنی و موضوعی داستان در آثار بهاء طاهر

اصغری اصغری

دوره 3، شماره 4 ، مرداد 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i4.9312

چکیده
  بهاء طاهر یکی از داستان‌نویسان برجسته مصر است و دارای 10 اثر داستانی است. وی اصولاً نویسنده‌ای رئالیست است که از امکانات فنی مکتب هنری رئالیسم به طور کامل بهره برده است. هدف ما در این مقاله، شناساندن ویژگی های تکنیکی و محتوایی داستان‌های بهاءطاهر است. از این رو، در بخش نخست به ویژگی‌های قالب داستانی در آثار او می پردازیم و با پیرنگ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دغدغه های اجتماعی شعر عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث

رجبی رجبی

دوره 3، شماره 4 ، مرداد 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i4.9313

چکیده
  شعر معاصر، تعهد به مسائل اجتماعی انسان را سرلوحه مضامین خویش قرار می دهد و شاعرانی را به تاریخ معرفی می کند که در راستای تصویر مفاهیم اجتماعی و حل مشکلات جامعه می کوشند. از برجسته ترین شاعرانی که در این فضا حرکت می کنند، عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث هستند. آن ها در دو جامعه با شرایط اجتماعی مشابهی زندگی می کنند و با توجه به زمینه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدرشاکر السیاب و خلیل حاوی

سلیمی سلیمی؛ صالحی صالحی

دوره 3، شماره 4 ، مرداد 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i4.9314

چکیده
  بدر شاکر السیاب شاعر عراقی و خلیل حاوی شاعر لبنانی، هر دو نسبت به زندگی و وضعیت نابسامان جامعه خویش که در گرداب عقب ماندگی، جهل و استبداد غرق بوده، به شدت بدبین بوده اند. به کارگیری هنرمندانه میراث گذشته و اسطوره ها و از آن جمله، وصف افسانه سفرهای ماجراجویانه سندباد در شعر این دو، ابزاری مناسب برای بیان واقعیت‌های تلخ جامعه آن روز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نمود پارناسیسم در معلّقه امرؤالقیس

عرب عرب؛ صدیقی صدیقی

دوره 3، شماره 4 ، مرداد 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i4.9315

چکیده
  ممکن است این سؤال در ذهن خواننده مقاله مطرح شود که انگیزه جستجو و بررسی ویژگیهای پارناسیسم در شعر یک شاعر جاهلی عرب که صدها سال پیش از ظهور این مکتب می‌زیسته است، چیست؟ آیا «امرؤالقیس» پیش تر از زمان خویش ره پیموده یا مسئله چیز دیگری است؟! حقیقت آن است که پارناسیسم گرچه نامی جدید برای یک مکتب ادبی نوپا در قرن نوزدهم است، ولی بسیاری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر احمد مطر

معروف معروف

دوره 3، شماره 4 ، مرداد 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i4.9316

چکیده
  احمد مطر از شاعران برجسته عراقی است که در جهان معاصر عرب شهرت بسیار دارد. از آنجا که قرآن کریم و متون دینی مرجع اصلی الهام همه شاعران است، احمد مطر نیز از این قاعده مستثنی نیست. وامگیری قرآنی در شعر او که برخاسته از درک و خرد هوشمندانه اوست، شیوه‌ای منحصر به فرد دارد. این مقاله بر آن است تا به سؤالهای زیر پاسخ دهد: 1. آیا نظریه تناص (بینامتنی) ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بن‌مایه‌های افسانه شهرزاد ایرانی در نمایشنامه شهرزاد توفیق‌الحکیم

نوین نوین؛ میرزائی میرزائی

دوره 3، شماره 4 ، مرداد 1390

https://doi.org/10.22067/jall.v3i4.9317

چکیده
  افسانه شهرزاد، مشهورترین افسانه هزار و یک‌شب ، الهام‌بخش آثار ادبی فراوانی در ادبیات عرب گشته است. توفیق الحکیم با الهام از این اثر، نمایشنامه زیبای خود را با نام شهرزاد آفرید که ارزیابان ادبی آن را شاهکاری در نمایشنامه‌نویسی دانسته‌اند. تحلیل این نمایشنامه و مقایسه آن با افسانه شهرزاد هزار و یک‌شب براساس روش ادبیات تطبیقی، بیانگر ...  بیشتر