علمی - پژوهشی
نشانه‌شناسی عنوان قصیده (حفرٌ علی یاقوت العرش) سروده محمد‌علی شمس‌الدین

محمد علی آذرشب؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ شهریار نیازی؛ موسی بیات

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.62327

چکیده
  نشانه‌شناسی دانشی است که از روش‌های آن برای نقد و تحلیل متون استفاده می‌شود و نقش مهمی در درک و شناخت معانی و لایه‌های پنهان متن دارد. عنوان آستانه و درگاه ورود به دنیای متن است که هر خواننده به‌ناچار باید از آن عبور کند و به همین جهت عنوان می‌تواند نقش مهمی در انگیزش خواننده به‌سوی متن داشته باشد. برخی از شاعران معاصر وسواس و دقت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسة مضامین اعتراض در اشعار سیاسی و اجتماعی أمل دنقل و فرخی یزدی

موسی پرنیان؛ حدیث دارابی

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، صفحه 27-58

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.60158

چکیده
  أمل دنقل و فرخی یزدی از شاعران برجسته و سرشناس معاصر مصری و ایرانی هستند که هردو به‌عنوان شاعرانی متعهد و ملتزم، اشعارشان را در خدمت بیان درد و رنج های مردم جامعة خود، قرار داده اند و در این راه از سلاح قلم به بهترین شکل استفاده کرده اند. آنان در اشعارشان برای بیداری مردم از خواب غفلت، فریاد اعتراض بر آورده و در برابر ظلم حکام جبار که ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برابرها‌ی تأکیدی در دو زبان عربی و فارسی

مینا جیگاره؛ شرمین نظربیگی

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، صفحه 59-87

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.53754

چکیده
  در ساختار نظام‌مند زبان، تأکید کلام، ابزاری هدفمند است که گوینده و نویسندۀ بلیغ از آن برای مفاهیم پر اهمیّت خویش بهره می‌جویند. نظر به اینکه متون دینی کهن عربی با در بر داشتن مفاهیم مهم و کلیدی، با تأکیدهای فراوان همراه است، ضرورت دارد مترجم این متون از توانمندی لازم جهت انعکاس این تأکیدها در زبان فارسی برخوردار باشد؛ لذا این پژوهش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقد موسیقایی لامیه التُرک و لامیه الکُرد

داود زرین پور؛ سیدرضا سلیمان زاده نجفی

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، صفحه 89-125

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.49485

چکیده
  لامیه نویسی که از دوره پیش از اسلام با لامیه العرب شهرت و با لامیه العجم امتداد یافت، همواره مورد توجه شاعران بوده است. دو نفر از ایرانیان عربی‌سرای معاصر به نام‌ محمد تقی حجت الاسلام و عبدالحمید سنندجی نیز به ترتیب لامیه الترک را در مدح امیرالمؤمنین علی (ع) و امام زمان (عج) و لامیه الکرد را در مدح حسنعلی خان حاکم سنندج و در استقبال از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نشانه شناسی اجتماعی داستان کوتاه «القمیص المسروق» کنفانی با تکیه بر سازه های گفتمانی هلیدی

تورج زینی وند؛ سمیه صولتی

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، صفحه 127-160

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.60045

چکیده
  نشانه شناسی اجتماعی، رویکردی کاربردی در بررسی متون است که دغدغۀ اصلی آن، درک نشانه های اجتماعی و رفتارهای معنادار است. با توجه به اهمیت به کارگیری نظریات علمی در فهم بهتر متون، سازه های گفتمانی هلیدی (اندیشگانی، میان فردی و متنی) را ابزاری برای بررسی یکی از داستان های کوتاه کنفانی با عنوان «القمیص المسروق» قرار دادیم که از حیث شمول ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری

انسیه طالبی؛ عباس طالب زاده شوشتری؛ احمدرضا حیدریان شهری

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، صفحه 161-202

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.54012

چکیده
  این جستار به ارائه نظریه کنش گفتاری آستین و تعاریف و تقسیمات وی و همچنین اقدامات تکمیلی سرل می پردازد. سپس خطبه های جنگ 34، 27، 25 و 179 را از دیدگاه نظریه کنش گفتاری بررسی کرده و تلاش می کند پنجره ای به روی تحقیقات کاربرد شناسانه و کنش گفتاری در متون ادبی بگشاید. به‌منظور نیل به این هدف، در ابتدا به برشماری کنش های گفتاری پنج گانه و مفاهیم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارتباط ترامتنی اشعار حکمی حافظ شیرازی و ابوالفتح بستی با قرآن کریم

جواد غلامعلی زاده؛ فائزه عرب یوسف آبادی

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، صفحه 203-224

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.50149

چکیده
  اشعار حافظ شیرازی و ابوالفتح بستی نمونة خوبی از متونی است که از بطن متون پیشین فرهنگ و ادبیات اسلامی متولد و تبدیل به فضایی شده اند، با ابعاد بسیار متنوع که در آن انواع مفاهیم حکمی و اخلاقی از دستورات قرآنی ریشه گرفته اند. هدف اصلی در این پژوهش، کشف و شناخت محورهای مشترک حکمی و اخلاقی شعر بستی و حافظ و نشان دادن انواع روابط ترامتنی این ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
انسجام پیوندی و کاربست آن در ابیات توصیف گرگ بحتری

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، صفحه 225-243

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.59045

چکیده
  بیشتر منتقدان ادبی، شعر کلاسیک عربی را خالی از انسجام و وحدت اندام وار می دانند و بر این عقیده اند که چکامه های بلند عربی از انسجام لازم برخوردار نیست و سازمان نیکو و منظمی ندارد؛ اما عدم پیوستگی در کلیت قصیده بیان گر عدم انسجام در بخش های مختلف آن نیست. بدین معنا که اگر قصیده ای به چهار بخش تقسیم شود شاید میان بخش های مختلف آن وحدتی نباشد؛ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیلی انتقادی بر تأثیر فرهنگ ایران بر غزل مذکّر عربی

ملیحه مقبلی

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، صفحه 245-272

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.42391

چکیده
  در این مقاله، درباره تأثیر فرهنگ و تمدن ایران بر غزل مذکر عربی بحث به میان می‌آید. عمده بحث مطرح شده در این مقاله به بیان نحوه تأثیرپذیری غزل مذکر عربی از فرهنگ و تمدن ایرانی اختصاص یافته است. ازآنجا که برخی، این نوع غزل را برگرفته از فرهنگ ایرانی می‌دانند، جستار حاضر با روش تحلیل محتوا و بر اساس مدارک موجود به بررسی انتقادی این مساله ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل مؤلفه‌های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر رمان‌های البحث عن ولید مسعود و یومیات سراب عفّان)

عزت ملاابراهیمی؛ صغری رحیمی

دوره 9، شماره 16 ، بهمن 1396، صفحه 273-306

https://doi.org/10.22067/jall.v8i16.55427

چکیده
  پست‌مدرنیسم اصطلاحی است که برای توصیف نظریه‌هایی در زمینه فلسفه، ادبیات، هنر و علوم مختلف به کار گرفته می‌شود. برخی علت پیدایش آن را بحران‌های ناشی از پیشرفت‌های عصر مدرن، افراط در عقلانی کردن امور، دیوان‌سالاری و سیطره تکنولوژی بر انسان دانسته‌اند که نه‌تنها آزادی انسان را اعتلا نبخشید، بلکه موجبات محدودیت بیشتر او را فراهم ...  بیشتر