علمی - پژوهشی
آشنایی‌زدایی در دیوان شعری عرار (مطالعه موردی؛ پنج قصیده: یاحلوة النظرة، متی، راهب الحانة، قالوا أناب، شباب)

حسین ابویسانی؛ لیلا حسینی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1395، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22067/jall.v8i14.54359

چکیده
  آشنایی‌زدایی، خروج از مألوف و آشناست؛ خروجی که در پی آن در خواننده یا شنونده سخن، شگفتی حاصل شود؛ یعنی شاعر یا ادیب با زدودن تکرار از زبان، سخنی زیبا و تأثیرگذار خلق کند. شگرد شاعر یا ادیب این است که عادت را از زبان می‌زداید و زبانی نو می‌آفریند؛ زبانی که مهم‌ترین هدفش برجسته‌سازی گفتار است و این همان زبان شعر است. آشنایی‌زدایی، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واکاوی احساس کهتری در شخصیّت «عنترة بن شدّاد» از رهگذر سروده هایش

رضا افخمی عقدا؛ فاطمه جمشیدی؛ جمشید قاسمی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1395، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22067/jall.v8i14.45757

چکیده
  یکی از مباحث رایج در نقد ادبی، نحوه انعکاس دغدغه های روحی ادیب در اثر وی است و از آن جا که متون ادبی بخصوص شعر، بن مایه های خود را از عمق روح آدمی می-گیرد، می توان بر اثر پذیری آفرینش های ادبی از شرایط روانی حاکم بر شخصیّت ادیب، بیش‌ازپیش صحّه نهاد. با قبول این واقعیّت که ویژگی های روانی انسان از حیث انسان بودن اصلی ثابت است، باید اذعان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پژوهشی در الفاظ غیر مشهور دالّ بر اعداد

صاحبعلی اکبری

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1395، صفحه 53-81

https://doi.org/10.22067/jall.v8i14.47144

چکیده
  شمارش با اعداد برای تعیین مقادیر-اعم از وزن، کیل، مساحت و مسافت- از بدو تولد انسان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است؛ زیرا ازآنجایی‌که انسان موجود اجتماعی بود و جهت گذران زندگی خود نیاز به تعامل با سایر همنوعان خود داشت، این تعامل ایجاب می‌کرد که با دیگران دادوستدی انجام دهد و برای شمارش ایام و مقادیر نیاز به اعداد داشت. در ابتدا و قبل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
روایت شناسی تطبیقی گونۀ مقامه و پیکارسک

فائزه عرب یوسف آبادی؛ سمیرا بامشکی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1395، صفحه 83-105

https://doi.org/10.22067/jall.v8i14.50156

چکیده
  مقامه، گونه‌ای از روایت است که با استفاده از نثری فنّی، غالباً به استغاثۀ گدایان و سؤال نیازمندان و ادیبان حیله‌گر می‌پردازد. پیکارسک نیز گونه ای از روایت است که به بیان حوادثی می پردازد که برای افراد فرودست اجتماع و بزهکارانی که در تنازع دائم برای بقا هستند، اتفاق می افتد. هدف در این مقاله، شناسایی و کشف ویژگی های مشترک گونه‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی هنجارگریزی در بالهای شکسته جبران خلیل جبران

فاطمه قادری؛ محسن زمانی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1395، صفحه 107-148

https://doi.org/10.22067/jall.v8i14.44062

چکیده
  هنجارگریزی که یکی از موثرترین روش های برجستگی زبان و آشنایی زدایی در ادبیات اعم از شعر و نثر است، این امکان را برای شعرا و نویسندگان فراهم می کند تا زبان متداول را به هم ریزند و معانی و مفاهیم مورد نظر خود را در قالبی جدید و با زبانی ناآشنا ارائه داده و مخاطب را مجذوب خود نمایند. جبران خلیل جبران با بهره گیری از صور گوناگون خیال و عنصر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی مبانی وجود گرایی بر اساس پوچی قهرمانان در رمان «الحی اللّاتینی» سهیل إدریس

مجید محمدی بایزیدی؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1395، صفحه 150-181

https://doi.org/10.22067/jall.v8i14.47122

چکیده
  با آنکه فلسفه وجودگرایی در برگیرنده برخی اصول مثبت نظیر آزادی، اختیار، مسؤولیت پذیری و تعهد است، ولی این فلسفه با تکیه بر برخی مسائل چون انکار خداوند و عقاید و معیارهای متعارف، درافکندگی انسان، غربت و سرگردانی او، و نگاه منفی اش نسبت به مرگ، با نوعی دلهره و پوچی و نومیدی عجین گشته است. سهیل ادریس به‌عنوان یکی از پیشگامان ترویج وجودگرایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی و تحلیل ویژگی های حماسی در حماسۀ اُزریه

سید مهدی نوری کیذقانی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1395، صفحه 183-211

https://doi.org/10.22067/jall.v8i14.51221

چکیده
  منظومه بلند ازریه، سروده شاعر توانمند عراقی شیخ کاظم ازری، از جایگاه ادبی و دینی والایی برخوردار است. این منظومه که قسمت اعظم آن در مدح امام علی (ع) و توصیف رشادت‌های ایشان می باشد، دارای سبکی فخیم و حماسی است؛ به‌گونه‌ای که نام حماسه بزرگ (الملحمة الکبرَی) را بر آن نهاده اند. ازری سعی نموده با هنر شاعری و تصاویر حماسی رشادت ها و دلاوری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقامات بدیع الزّمان و الحریری بین القوّة و الضّعف

علی اسدی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1395، صفحه 213-234

https://doi.org/10.22067/jall.v8i14.46042

چکیده
  یتناول هذا البحث المقامات کفنّ من الفنون الأدبیة التی ظهرت فی القرن الرابع الهجریّ ویقوّمها برؤیةٍ تحلیلیّة لتتبیّن قیمتها الحقیقیّة ویرکّز علی نقاط قوّتها وضعفها لتتّضح جِدّة الموضوع. والحدیث عن المقامات هو حدیث عن لون أدبیّ متفاوت الألوان. وهذه الهجانة فیها هی الباعث علی دراستها وتحلیلها. فالجدید فی البحث هو بیان محاسن المقامات ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
التطوّر الدلالی للفظ "الباب" فی شعر بدر شاکر السیّاب

محمد جواد پورعابد

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1395، صفحه 235-254

https://doi.org/10.22067/jall.v8i14.52346

چکیده
  لماّ تجرّع السّیّاب الکآبة، والفقر والحرمان، وعاش فی بلد جرّب الویلات والمحن، توسّع فی استخدام بعض الدّوال، وجعلها مصدراً للإلهام والإیحاء ومستودَعاً لانتقال تجاربه ورؤیته؛ حیث یمکن القول أنّه وجد فیها ما یمکّنه التّعبیر عن لواعجه. فلفظ "الباب" یعدّ من جملة تلک الدّوال. إنّه استخدمه أکثر من مأة وخمسین مرّة وهذا دلیل على التّطور ...  بیشتر