علمی - پژوهشی
ویژگی های شعر عتاب و شکوی در دورة مملوکی (بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی)

جهانگیر امیری؛ فاروق نعمتی

دوره 8، شماره 15 ، شهریور 1395، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.47190

چکیده
  شعر عتاب و شکوی در دورة مملوکی دارای ویژگی های متعددی است. این فنّ شعری به اوضاع سیاسی و اجتماعی این دوره همچون فقر کُشنده و شرایط سخت زندگی مردم می-پردازد و در تلاش است تا سیاست های ظالمانه و رویکرد های اشتباه پادشاهان مملوکی و والیان آنان را در مقابل تودة مردم، به چالش کشیده و مورد نقد اجتماعی قرار دهد. البته گاهی چنین نقدهایی با فکاهه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کشف معانی در متن از نظریه معنی المعنی تا عدم قطعیت معنا

حسین آشوری؛ محمد صالح شریف عسکری؛ سید عدنان اشکوری؛ علی پیرانی شال

دوره 8، شماره 15 ، شهریور 1395، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.45920

چکیده
  ممعناشناسی و دلالت‌های معنایی یک متن، از مهم‌ترین مسائل مورد توجه پژوهشگران است. عبدالقاهر جرجانی از جمله پژوهشگرانی است که به این موضوع، توجه داشت. وی با تکیه بر حاکمیت منظور مؤلف در شناخت معانی متن، نظریه معنی‌المعنی را ارائه کرد. این نظریه عامل تمایز میان زبان عادی و شعری است و معنای ثانویه‌ای به متن ادبی می‌افزاید. در دهه‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جایگزینی واژگانی در متشابهات قرآنی با رویکرد سبک‌شناسی نقش‌گرا

کبری راستگو

دوره 8، شماره 15 ، شهریور 1395، صفحه 51-85

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.53520

چکیده
  سبک‌شناسی نقش‌گرا به‌عنوان رویکردی به نسبت نوظهور، نظامی است میان زبان‌شناسی و نقد ادبی جدید؛ چراکه هم به مباحث زیبایی‌شناسی و ارزش‌گذاری و قضاوت ورود می‌کند و هم بر یافته‌های زبان‌شناسی تکیه دارد. ازاین‌رو تحلیل سبک‌شناختی، در رویارویی با جهان متن، درصدد دریافت زیبایی‌های منحصربه‌فرد چینش آن متن و کلیت یکپارچۀ آن و بررسی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاوش نشانه‌های حماسه در معلقه عنتره

منیره زیبایی

دوره 8، شماره 15 ، شهریور 1395، صفحه 87-122

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.49383

چکیده
  حماسه، نوع ادبی بسیار کهنی است که از روزگاران قدیم مورد توجه بسیاری از ملل و جوامع بوده و پیدایش آن در ادبیات ملت‌ها در گرو وجود شرایط خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است. در میان سروده‌های دوره جاهلی عرب با آنکه به خاطر فقدان این شرایط، اثری از حماسه به معنای فنی و علمی آن نیست، اما قطعاتی وجود دارد که شاعر در آن به ذکر قهرمانی‌های خود ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی و تحلیل سبک شناسی آوایی خطبه های نهج البلاغه

محمد غفوری فر؛ مهدی خرمی؛ حسین شمس آبادی؛ عباس گنجعلی

دوره 8، شماره 15 ، شهریور 1395، صفحه 123-156

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.48320

چکیده
  سبک شناسی، یکی از رویکردهای نقدی است که در سده ی أخیر، توجه ویژه ای از طرف ادیبان و سخنوران به آن شده است. یکی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در سبک-شناسی، بررسی آوایی و یا موسیقایی متن ادبی و به عبارت دیگر سبک شناسی آوایی اثر ادبی است که نحوه ی کاربرد واحدهای آوایی (صدا و آهنگ) در یک موقعیت زبانی و نیز کارکرد بیانی آواهای زبان را بررسی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نشانه شناسی عناوین رمان "سه گانه ی" نجیب محفوظ

بهنام فارسی؛ علی صیادانی

دوره 8، شماره 15 ، شهریور 1395، صفحه 157-182

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.49109

چکیده
  آستانه ورود به هر اثری، عنوان آن است و نباید عنوان را صرفا کلماتی دانست که برای معرفی کتاب، بر روی جلد آن حک شده است زیرا عنوان خود، یک جنس ادبی است تا آنجا که دانشی به نام "عنوان پژوهی" به وجود آمده است. در این جستار نگارنده سعی بر آن دارد تا با تکیه بر مبنای نشانه شناسی(ارتباط دال و مدلول)، عناوین رمان سه گانه ی (بین القصرین، قصرالشوق ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل رمان "الشحاذ" (گدا) بر مبنای کهن الگوهای یونگ

روح اله نصیری؛ سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی

دوره 8، شماره 15 ، شهریور 1395، صفحه 183-209

https://doi.org/10.22067/jall.v8i15.45671

چکیده
  یونگ معتقد است: انگاره‌هایی که در رسیدن به فردیت وجود دارند، از زمان‌های باستان تاکنون در درون تمامی انسان‌ها وجود داشته است که وی آنها را به عنوان کهن الگو معرفی می‌کند. از منظر یونگ، تکامل فرآیند فردیت در نیمه دوم زندگی و به تدریج رخ می‌دهد. نجیب محفوظ در رمان "الشحاذ" و در خلال یک سفر رمزی، ما را نه به گذشته قهرمان رمان – عمر الحمزاوی ...  بیشتر