زبان شناسی
وظائف القریة فی شعر محمّد عفیفی مطر، دراسة سردیّة فی مجموعاته الشعریة الکاملة

شهریار همتی؛ حامد پورحشمتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22067/jall.2024.54788.0

چکیده
  تحتلّ القریة مکانةً شاهقةً فی حرکة الخطاب السردیّ المعاصر ویزهر استدعاؤها السردیّ فی رحاب مضامین القصائد وبؤرة صورها المغریة. تمسک القریة بشحنات مفهوماتیّة مختلفة تتطوّر وظائفها فی شتّی المواقف علی أساس نوع تعامل الشاعر ومدی علاقاته مع مواضیع ترتبط بالمکان ارتباطاً واقعیّاً أو حلمیّاً. بین ألوان الأمکنة المفتوحة، اخترنا القریة ...  بیشتر

زبان شناسی
تحلیل شواهد قرآنی حذف در کتاب سیبویه و تاثیر آن بر مفسران (مطالعه موردی: زجاج، زمخشری، طبرسی و فخر رازی)

زهرا احمدلو؛ ابوالفضل رضایی؛ محمد إبراهیم خلیفه شوشتری

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22067/jallv15.i3.2110-1079

چکیده
  سیبویه برای استحکام‌بخشی تحلیل­ها و وضع اصول نحوی از شواهد قرآنی بسیاری یاری گرفته است، ازاین‌رو پیداست که کتاب او اثری گران‌سنگ و مرجعی مهم در حوزۀ گرامر یا قواعد نحوی و شواهد قرآنی برشمرده می­شود. منابع تفسیری اصیل و موثق، به درک و تفسیر آیات قرآن کمک می­کند که در صورت بی‌توجهی به این نکته مفسر در ورطۀ تفسیر به رأی یا برداشت­های ...  بیشتر

زبان شناسی
استعاره مفهومی «کفر» و «ایمان» در قرآن کریم

عطاءاله ریکی کوته؛ بهار صدیقی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 40-23

https://doi.org/10.22067/jallv15.i2.2202-1112

چکیده
  استعاره مفهومی ابزاری نو از علوم شناختی است که با تکیه‌بر وضعیت شناختی انسان به مفهوم‌سازی مفاهیم انتزاعی و غیرعینی می‌پردازد. در این شیوه درک مفاهیم انتزاعی و ناآشنا (حوزه مقصد) به‌وسیله‌ی حوزه‌های مفهومی عینی و ملموس دیگر (حوزه مبدأ) صورت می‌گیرد. مهم‌ترین مسئله در استعاره مفهومی وجود تناظرهایی نظام‌مند میان دو حوزه‌ی مبدأ ...  بیشتر

زبان شناسی
مقایسه‌ طرح‌واره‌های تصویری برابر نهاده‌های عربی و فارسی زیست‌شناسی بر مبنای رویکرد زبان‌شناختی جانسون

سیما نبی پور؛ مهدی محمدی نیا؛ احمد مجوزی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 89-74

https://doi.org/10.22067/jallv15.i2.2304-1258

چکیده
  یکی از حوزه‌های علمی جدید که با ذهن انسان ارتباط مستقیم دارد، حوزۀ شناختی است. طرح‌واره‌های تصویری از مهم‌ترین زیرساخت‌های این حوزه هستند که برای اولین بار توسط مارک جانسون مطرح گردید. واژگان زبان را به دلیل ماهیت روان‌شناختی و ارتباط مستقیم آن با ذهن می­توان از راه مطالعات ‌شناختی ‌بررسی کرد. پژوهشگران می­توانند از طریق ...  بیشتر

زبان شناسی
التنغیم الصوتی وأثره المعنوی فی القرآن الکریم (المفاهیم الأخلاقیة لأهل المدینة الخاطئة أُنموذجاً)

أُسامه السهلانی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ آمال الحیمر

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22067/jallv15.i1.2206-1148

چکیده
  تمثلت الدراسة فی توضیح التنغیم الصوتی فی بعض المفاهیم الأخلاقیة لأهل المدینة الخاطئة التی وردت فی القرآن الکریم بعد التعرف على الفونیم کوحدة صوتیة ومعرفة ظهوره وکیفیة التعامل معه أمرٌ مهمٌ، لأنّه مرَّ بمراحل حتى وصل إلى مرحلة نضوجه فهو صوت قادر على إیجاد تغییر دلالی، وکما تهدف الدراسة إلى توضیح الفونیم والتنغیم والأهمیة المعنویة ...  بیشتر

زبان شناسی
مقاربة لشعر محمد عبدالباری فی ضوء نظریة بیرجیرو؛ قصیدة «ما لم تقله زرقاء الیمامة» أنموذجاً

حسین الیاسی مفرد؛ زینب قاسمی اصل

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22067/jallv15.i1.2211-1206

چکیده
  تطوّرَت مناهج دراسة النصوص الشعریة وتحوّلت بفعل التطوّر الشامل فی الوعی النقدی المعاصر وصارت العلاقة مع النص الشعری هی العلاقة القائمة علی أساس الجدل والمشاکسة والتلقی المنهجی بغیة الوصول إلی المعنی الحقیقی للنص بعد سبر أغواره و تجاوز تضاریسه وهیکلیته الظاهراتیة ومن أهم المناهج حدیثة الظهور، المنهج السیمیائی ویستدعیه الوعی النقدی ...  بیشتر

زبان شناسی
المتاهة دراسة نصیّة فی تحلیل الخطاب

عبدالباقی بدر الخزرجی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22067/jallv15.i1.2308-1304

چکیده
  تعلّمتُ من الحیاةِ أنَّ الإبداعَ مسافةُ حکایةٍ اشترکَ فیها کلُ المبدعینَ الذین کانوا على موعدٍ مع النص بوصفهِ فضاءً یُحلقُ فیه المبدع بحثاً عن الجمال والذوق والأناقة النصیّة؛ ومن أعماق هذه الفکرة نبضت لدیَّ أفکار لتحلیل الخطاب فی مرحلة الدراسات العلیا تقومُ على فکرة (المتاهة)، وأزعم أنّها فکرةٌ جدیدة فی الدراسات النصیّة لتحلیل ...  بیشتر

زبان شناسی
اتّساق الخطاب الشعری فی قصیدة «سلی الرماح العوالی» لصفی‌ الدین الحلی

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فاطمه گوشه نشین

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 90-104

https://doi.org/10.22067/jallv15.i1.2202-1108

چکیده
  یحتلّ الاتّساق موقعاً مرکزیاً فی بحوث مایکل هالیدای ورقیة حسن ولهما الفضلُ الکبیر فی تقسیم آلیاته، ففی آرائهما یتشکل الاتّساق من مجموعة من الآلیات النصّیة، والمعجمیة، والوصلیة التی تشکّل مکوّنات فعّالة فی تحقیق الجانب الاتّساقی فی أیّ نصّ. وهذه الدراسة وفقاً للمنهج الوصفی- التحلیلی ومؤکدة على مخطّط هالیدای وحسن، تقوم على رصد آلیات ...  بیشتر